• De officiële ondertekening door Cees Schippers (IJsclub), Rob van Kommer (Harmonie) en Frans van de Craats (Oranjevereniging).  

    Corina Blommendaal

'Meer activiteiten voor bruisend Doorn'

DOORN De jubilerende Oranjevereniging, Doornsche IJsclub en Koninklijke Harmonie zijn al sinds december bezig met de voorbereidingen van een groot evenement op zaterdag 22 september. Ook de ondernemers zijn al snel aangehaakt, naast allerlei andere verenigingen die mee willen doen. Om een basis te bieden voor het organiseren van toekomstige evenementen, werd op woensdag 11 juli de Stichting 'Doorn Doet' officieel opgericht bij Heuvelrug Notarissen.

Corina Blommendaal

De voorzitter van de Oranjevereniging, Frans van de Craats, kwam er eind vorig jaar achter dat er drie jubilea zouden zijn in 2018. Een mooi moment om dit gezamenlijk te vieren. ,,De Harmonie bestaat 120 jaar, de Oranjevereniging 90 jaar en de IJsclub 110 jaar. We waren er al snel uit dat we een evenement wilden organiseren en hebben daarom nu een algemene stichting opgericht van waaruit dit georganiseerd kan worden."

,,Zeker vanwege het financiële gedeelte, zodat de verenigingen zelf geen risico hoeven te lopen. Omdat het doel het organiseren van leuke activiteiten voor Doorn is, wilde Gijs Alferink van Heuvelrug Notarissen hier graag aan meewerken."

ALGEMENE STICHTING Het is niet zo dat de IJsclub, de Harmonie en de Oranjevereniging specifiek zijn genoemd als oprichters van de Stichting Doorn Doet. ,,Het is een nieuwe stichting, met als eerste activiteit het organiseren van het jubileumevenement op 22 september", benadrukt Van de Craats.

Op deze dag is er een braderie waarop ongeveer veertig ondernemers staan en ook veel streekproducten aangeboden worden. ,,Verder is er 's morgens in samenwerking met de 25 jarige notabelen een groot dorpsontbijt op plein 1923, waar het leerlingenorkest van de Harmonie gaat spelen", vertelt Rob van Kommer.

MUZIEK Tijdens de hele dag zijn er meerdere verenigingen en dweilbands die zorgen voor muzikale ondersteuning." Op de Kampweg krijgen meerdere deelnemende verenigingen een plek om een activiteit te organiseren. Inmiddels hebben ook de hockeyclub, DEV en de scouting zich hiervoor aangemeld.

SCHAATSBAAN De herfst is dan een dag oud, maar toch kan er al geschaatst worden. ,,We laten een schaatsbaan op het Kampwegplein leggen", vertelt Cees Schippers. ,,Deze ligt er al op vrijdag 21 september, zodat ook de leerlingen van een aantal scholen kunnen schaatsen. Dit is een kunststofbaan waar met speciale schaatsen op geschaatst kan worden, die leveren wij er natuurlijk bij."

Ook willen de Brandweervereniging, de Oudheidskamer en de Muziekschool een bijdrage leveren aan deze dag. Het feest gaat tot en met de avond door, de invulling daarvan blijft nog even een verrassing.

TOEKOMST Het is de bedoeling om in de toekomst meer evenementen te organiseren. ,,We willen graag meer verbinding binnen het dorp door samen dingen te doen", zegt Schippers. ,,Door meer samenhang te creëeren, kunnen we ons dorp weer meer leven inblazen", voegt Van Kommer toe.

BRUISEN ,,Met deze stap hopen wij inderdaad een basis neer te zetten voor het organiseren van meer activiteiten en Doorn meer te laten bruisen", besluit Van de Craats. ,,Het Doorns Netwerk, dat onlangs een herstart heeft gemaakt, kan daar ook zeker een bijdrage aan leveren. We zijn blij met de enorme inzet, financiële bijdrages en het enthousiasme van iedereen."