• De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Na het vertrek van de mariniers krijgt de kazerne in 2021 een nieuwe bestemming.

    Dorpsjournalist.nl

Manifest tegen kazerneplan

DOORN Een aantal bewonersgroepen protesteert gezamenlijk tegen de woningbouwplannen voor de marinierskazerne. Daar zouden maximaal 500 woningen mogen verrijzen, nadat het Korps Mariniers in 2022 zijn hielen heeft gelicht. Dat vinden omwonenden teveel en in een manifest roepen de ze de Heuvelrugpolitiek nogmaals op, het besluit uit te stellen. Volgens hen spant wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) het paard achter de wagen.

Het manifest is ondertekend door de bewonersgroepen Stamerweg/Rozenlaan, Woestduin/Frans Halslaan en Willem de Zwijgerlaan. Daarnaast hebben ook de Vereniging Ludenkwartier, de Vereniging Leefbaarheid Doorn en Goed Volk zich aangesloten. Als de gemeenteraad doof blijkt te zijn voor hun pleidooi, vrezen de bewonersgroepen dat het is gedaan met ,,de geloofwaardigheid van inspraak als wezenlijk onderdeel van de democratie".

INGRIJPEND De protesterende belangengroepen verdenken burgemeester en wethouders ervan, de inspraak nu wel voldoende te vinden. Volgens hen wil college zo snel mogelijk het minimum aantal huizen laten vaststellen. Maar bij zo'n ingrijpend besluit voor de lange termijn zou het gemeentebestuur de zorgvuldigheid en het draagvlak boven snelheid moeten plaatsen. Daar is tijd genoeg voor, aldus de ondertekenaars.

VERKEERSPROBLEMEN In het manifest stellen ze een aantal randvoorwaarden voor de ontwikkeling van het kazerneterrein. Zo zou de hoeveelheid gebouwde woningen niet zo groot mogen zijn, dat er verkeers-, veiligheids- en milieuproblemen ontstaan. Ook zouden de omliggende woonwijken niet extra belast mogen worden. Verder valt in het manifest te lezen dat het bouwvolume en de bouwhoogte van de toekomstige woonwijk moet voldoen aan het concept van dorps wonen.

OMGEKEERD Volgens de bewonersgroepen moet de Heuvelrugpolitiek nu eerst meer onderzoek laten verrichten. Aan de hand van de uitkomsten zou dan vastgesteld kunnen worden, hoeveel woningen er op het kazerneterrein passen. Ze vinden dat wethouder Boonzaaijer nu de omgekeerde weg bewandelt: eerst het aantal woningen vaststellen en daarna pas bekijken hoe die ingepast kunnen worden. Donderdagavond praat raadscommissie weer over de toekomst van het kazerneterrein.