• Google Maps

Wellicht rook- verbod bij het gemeentehuis

HEUVELRUG Het college denkt erover na om de buitenruimte rond het Doornse gemeentekantoor en het aangrenzende cultuurhuis Pléiade rookvrij te maken. Ook andere anti-rookmaatregelen worden overwogen. Dat zegt zorgwethouder Hans Waaldijk (Open) in antwoord op vragen van deze krant. Hij wil nog tijdens deze collegeperiode een besluit nemen over een gemeentelijk anti-rookbeleid.

Michiel Schaaij

VERSLAVING In tegenstelling tot sommige andere plaatsen heeft Utrechtse Heuvelrug nog geen eigen aanpak om het roken te ontmoedigen. In de strijd tegen nicotineverslaving hebben tientallen andere gemeenten zich als partner aangemeld bij de Alliantie Nederland Rookvrij (ALN). Dat is een samenwerkingsverband van publieke en private organisaties, die willen bereiken dat in de toekomst niemand meer overlijdt aan de gevolgen van roken. 

ROOKVRIJE ZONE Deelnemende lokale overheden kunnen bijvoorbeeld subsidie verstrekken aan voorlichtingsprojecten en bordjes bekostigen met het opschrift 'Rookvrije Zone'. Ook zijn er gemeenten die anti-rookmaatregelen in hun subsidieverordening hebben opgenomen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld sportclubs alleen aanspraak maken op gemeentelijke financiële steun, als ze meehelpen om het roken te ontmoedigen. 

GOEDE VOORBEELD Hoewel Utrechtse Heuvelrug al jarenlang actief beleid voert om alcoholgebruik in te dammen, was er tot dusver helemaal geen aandacht voor het roken. Waaldijk bevestigt dat, maar zegt inmiddels wel maatregelen te overwegen. Zo laat hij op dit moment onderzoeken hoe de gemeente het eigen terrein rookvrij zou kunnen maken. Als gemeente moet je het goede voorbeeld geven, vindt hij.  

GESTOPT Omdat er in het huidige Heuvelrugcollege geen rokers zitten, lijkt de kans op anti-rookmaatregelen tijdens deze periode groter dan ooit. Zelf is wethouder Waaldijk tijdens zijn ziekteverlof van vorig jaar helemaal gestopt met roken. ,,Ik wil niet over anderen oordelen, maar we weten allemaal dat het niet goed is", zegt hij. Waaldijk benadrukt dat er nog geen besluit is genomen, maar vindt wel dat er duidelijkheid moet komen.   

SPORTAKKOORD Landelijk zijn steeds meer sportverenigingen actief bij het bevorderen van een rookvrije samenleving. De Leersumse voetbalclub HDS heeft zich daar vorig jaar bij aangesloten: op sportpark De Engelseberg mag tijdens jeugdwedstrijden niet meer worden gerookt. Net als Waaldijk juicht ook sportwethouder Chantal Broekhuis (CDA) dat initiatief toe. Ze hoopt dat anti-rookmaatregelen deel zullen uitmaken van het lokale sportakkoord, dat later dit jaar afgesloten wordt.