• Bij het klussen was er veel ruimte voor gezelligheid.

    Speeltuin De Grutto

Speeltuin De Grutto gered van de ondergang

DRIEBERGEN Toen een speelvoorziening in hun buurt dreigde te verdwijnen, besloot een groep bewoners van De Grutto in actie te komen. In samenwerking met de gemeente Utrechtse Heuvelrug ontstond een bijzonder project dat ook nog eens zorgde voor meer onderlinge betrokkenheid.

Danny van der Linden

,,In april 2019 werd duidelijk dat een speeltoestel in de buurt verwijderd zou worden", begint Prosper Stellaard zijn verhaal. De verontwaardiging bij bewoners bleek groot en men wees er op dat deskundigen juist benadrukken dat kinderen voor een gezonde vorming en ontwikkeling veel buiten moeten spelen. ,,Zeker in een tijd waarin spelen vaak betekent dat kinderen de spelcomputer of Ipad verkiezen, kan het niet zo zijn dat mogelijkheden voor buiten spelen verdwijnen", aldus Stellaard.

GEMEENTE Een aantal buren deelde de mening van Stellaard en ging in gesprek met de gemeente. ,,Dat leek aanvankelijk zinloos", zegt Stellaard. ,,Achteraf begrijpelijk, want het bleek te gaan om een raadsbesluit uit 2012, waardoor geen onderhoudsbudget meer beschikbaar was en het toestel door verwaarlozing onveilig werd. Ons bleek toen ook dat de gemeente niets verweten kon worden, men dient een raadsbesluit immers uit te voeren en onveiligheid voor kinderen te voorkomen."

Na constructief overleg met de gemeente besloot de buurt zelf in actie te komen om het speeltoestel op te knappen. Eén van de buren die daarbij een rol speelde is Wilma van der Wijngaard. Zij was één van de buurtbewoners die langs de deuren ging om geld op te halen voor het opknappen van het speeltoestel. ,,Een jongetje kwam met zijn spaarpot naar me toe om vijf euro te doneren. Prachtig toch?" Er werden ook sponsors gevonden die iets wilden bijdragen. ,,Uiteindelijk is het gelukt om het voor renovatie benodigde bedrag bij elkaar te krijgen", zegt Van der Wijngaard.

Voor de realisatie van het project was meer nodig dan geld. ,,Een speeltoestel in de openbare ruimte moet aan strenge eisen voldoen", legt Stellaard uit. ,,En daar stelde de gemeente natuurlijk voorwaarden. Wij hebben het toestel volgens geldende normen gerenoveerd, waardoor het de komende jaren weer nagenoeg onderhoudsvrij is. Met dit resultaat kon de gemeente het beheer toch continueren: voor allen een win-win situatie."

KIBBELING Hartverwarmend was dat buurtgenoten spontaan hun handen uit de mouwen wilden steken om het speeltoestel weer in oude glorie te herstellen. ,,Dat was ook heel gezellig", weet Van der Wijngaard. ,,Er kwamen veel buren om met het werk te helpen, anderen waren op een andere manier nuttig." Zo werd er voor de vrijwillige werklui voor heerlijke kibbeling gezorgd en werden broodjes, koffie en soep aangevoerd. ,,Er ontstond een leuke sfeer rond het project, dat zorgde voor een gevoel van saamhorigheid."

Twee zaterdagen en een aantal doordeweekse momenten waren nodig om de klus te klaren. ,,De kinderen in de buurt zijn er heel blij mee", zegt Stellaard. ,,We zouden het ook het positief vinden als dit project tot voorbeeld kan dienen. Je kunt met een burgerinitiatief in samenwerking met de gemeente mooie dingen bereiken. Wij zijn de gemeente erkentelijk voor hun welwillende houding en hopen dat dit in vergelijkbare situaties navolging krijgt."

Het project zal worden afgerond met het plaatsen van twee nieuwe banken voor ouders die toezicht op hun kinderen houden. Binnenkort zal de officiële opening plaatsvinden, een datum moet nog worden vastgesteld in overleg met diverse instanties.