• Hubert van Zanten
  • Bezoekers aan het inloopspreekuur liepen de laatste weken tegen dit briefje aan.

    Hubert van Zanten

Sociaal Dorpsteam kampt met personeelstekort

LEERSUM Ineens hing daar een briefje op de deur van De Binder ,,Beste bewoners, door overmacht is er tot en met woensdag 16 oktober geen inloopspreekuur van het sociaal dorpsteam." Op het briefje staat het algemene nummer van het Sociale Dorpsteam. Het inloopspreekuur in Leersum is normaal gesproken op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en het telefonische spreekuur van 9.00 tot 13.00. Mensen die onverrichterzake op het inloopspreekuur zijn gekomen moesten hierdoor een extra dag wachten tot zij geholpen kunnen worden. Maar sinds afgelopen week is het wekelijkse inloopspreekuur weer open.

Hubert van Zanten

Vanaf 18 september is het inloopspreekuur gesloten en de bibliotheek heeft het er maar druk mee. Hoewel het inloopspreekuur al ruim een jaar in een van de vergaderzalen van De Binder is, wordt dit nog niet gecommuniceerd op de website van de Sociale Dorpsteams. Mensen gaan nog steeds naar de bibliotheek en vragen daar om hulp.

DORPSNETWERK Ron Tichelaar van het Dorpsnetwerk merkte al snel dat er wat aan de hand was: ,,Wij zitten met 'The Cloud' ook elke woensdag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek. Bij 'The Cloud' kunnen mensen gezellig aanschuiven voor een kop koffie en kunnen ze met kleine hulpvragen ook bij ons terecht. Sinds enkele weken komen er ook mensen die zoeken naar het Sociale Dorpsteam. Maar die kunnen wij vaak niet helpen.

Afgelopen woensdag kwam er bijvoorbeeld een man langs die duidelijk gestrest was. Hij was naar het inloopspreekuur van het Sociale Dorpsteam gestuurd en had snel hulp nodig. Samen met de bibliotheekmedewerkster, die goed haar best deed, hebben we die man geprobeerd te helpen. We hebben veel gebeld en uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij het Sociale Dorpsteam in Doorn. Maar ook dat mocht niet baten. Uiteindelijk moest de man de volgende dag maar naar het telefonisch spreekuur bellen."

WAARSCHUWING Wethouder Hans Waaldijk waarschuwde in juni in De Kaap al voor de problemen met de Sociale Dorpsteams. Hij ziet hen ,,worstelen met de workload op zowel de jeugdhulp als de Wmo". Volgens Waaldijk bestaat het risico dat de zorgvraag van inwoners niet goed in beeld wordt gebracht en dat daardoor te snel zorg wordt ingezet. Ook zouden de Sociale Dorpsteams niet genoeg tijd krijgen om hun regierol goed op te pakken. Om de basistaken goed te kunnen uitvoeren, hebben de Sociale Dorpsteams 20 procent meer personeel nodig. Dat bleek destijds uit informatie die burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad hebben gestuurd. Volgens berekeningen zou de noodzakelijke uitbreiding van de Sociale Dorpsteams maar liefst 5,5 ton per jaar kosten. Waar dat geld vandaan moet komen, was toen niet duidelijk en nu nog steeds niet.

WERKDRUK Patty van Ziel, teamleider bij de Sociale Dorpsteams, legt uit: ,,De consulenten hebben door onderbezetting momenteel een grote werkdruk. Het was helaas niet meer mogelijk om het inloopspreekuur te bemensen. Ook komen daar vaak minder mensen dan andere inloopspreekuren. Wij vinden dit ook niet wenselijk, maar hadden geen keuze. De Sociale Dorpsteams hebben last van verloop van personeel. Er is een tekort aan goede consulenten. De afgelopen periode hebben wij voor Amerongen, en dus ook voor het spreekuur in Leersum, twee WMO-consulenten en twee jeugdconsulenten aangenomen, plus één consulent die werkzaam is via een detacheringsbureau. Er was ook iemand ziek, die is weer beter en de medewerker die op vakantie was is ook weer terug. Wij zijn nu dus weer op peil. De nieuwe medewerkers zijn voldoende ingewerkt en vanaf woensdag 16 oktober is het spreekuur weer geopend."