• Henny Jansen

Samen aan de slag voor dorpsvoorzieningen in Maarn

MAARN Samen met inwoners van Maarn en Maarsbergen en medewerkers van de gemeente is een co-creatie proces bedacht waarin inwoners, organisaties en verenigingen samen vorm kunnen geven aan een Masterplan voor de toekomstige dorpsvoorzieningen in Maarn. Onder de naam Doe Maarn Mee! organiseert de voorbereidingsgroep op 16 maart een bijeenkomst om het proces toe te lichten en belanghebbenden te vragen mee te doen.

Met organisaties, verenigingen en inwoners is afgelopen jaren nagedacht over mogelijkheden voor een nieuwe ontmoetingsplek in Maarn, waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen. Door middel van co-creatie zal nu door alle belanghebbenden en belangstellenden vanuit een heldere opdracht een plan bedenkt en uitwerkt worden.

ACTIEF MEEDOEN Wethouder Chantal Broekhuis; ,,Ik vind het fijn om te zien hoe we met elkaar, bewoners, organisaties en verenigingen en gemeente, hebben gewerkt aan een gezamenlijke procesaanpak voor de voorbereidingsfase van het voorzieningenplan. We hebben een gezamenlijk doel voor ogen, namelijk goede maatschappelijke voorzieningen voor een vitaal Maarn en Maarsbergen. Hoe we dat kunnen gaan realiseren, denkend vanuit mogelijkheden, maar met de wetenschap dat de bomen niet tot in de hemel groeien, vraagt creativiteit, doorzettingsvermogen én de wil om samen tot oplossingen te komen. Ik heb er alle vertrouwen in dat het een mooi proces wordt en dat we in staat zijn om samen een haalbaar Masterplan voor het dorp Maarn te maken." Jan Wester, lid van de voorbereidingsgroep: ,,We hebben met elkaar een proces ontworpen waarbinnen belanghebbenden actief meedoen. Zo kunnen we als bewoners zelf eigenaarschap nemen en samen nadenken over de toekomst van ons dorp. In het proces stimuleren we iedereen om verbindingen te leggen en te kijken hoe we elkaar kunnen versterken door slimme oplossingen te bedenken. Het is echt een mooie kans! Dus: Doe Maarn Mee!"

BIJEENKOMST Maandag 16 maart is de eerste bijeenkomst. Daar vertelt de voorbereidingsgroep kort hoe het proces eruit ziet en worden belanghebbenden uitgenodigd om mee te doen. Deze avond kunnen raadsleden zich ook laten informeren over het proces. De raad neemt op 2 april een besluit over de kaders en het procesplan. Daarna start het werkelijke proces van co-creatie. Op 7 april met een bijeenkomst voor deelnemers waarin nog dieper wordt ingegaan op de aanpak en de spelregels. Op 13 en 14 mei zijn vervolgens de eerste werksessies gepland.