• Wethouder Gerrit Boonzaaijer toont zich een geïnteresseerde gesprekspartner.

    Dorpsnetwerk Amerongen

Parkeerdruk en uitblijvende woningbouw houdt Amerongen bezig

AMERONGEN Vorige week hield Dorpsnetwerk Amerongen een inloopavond. Daar legden zij uit wat ze de afgelopen twee jaar hadden gedaan en werd de aanwezigen gevraagd mee te denken over wat er in de nabije toekomst gedaan kan worden. Meer dan zestig belangstellenden gaven acte de presence. Ook dorpswethouder Gerrit Boonzaaijer was er om mee te praten met de inwoners.

Wilco Willemse

Als werkvorm werd gekozen om de situatie in Amerongen nu te vergelijken met de situatie van 'vroeger'. Zo werd er geschetst dat Amerongen in de jaren '50/'60 nog ongeveer 55 winkels voor dagelijkse behoeften waren, waaronder zeven kruideniers en vijf bakkers en evenzoveel groenteboeren. De huidige situatie steekt hier dan ook wat magertjes tegen af met 15 winkels, waaronder twee kringloopzaken.

Hetzelfde vergelijk werd gemaakt met het verenigingsleven, de horeca en het aantal instellingen en kerken. Conclusie: De fijnmazige fysieke structuur van winkels en instellingen is er niet meer. En het sociale leven verloopt meer via sport- en andere verenigingen.

RHENAM Ook was er, net als voorgaande keren, een gastspreker uitgenodigd. Dit keer was dat een vertegenwoordiger van Rhenam Wonen, eigenaar van veel huurwoningen in Amerongen, voorheen Woningbouw Amerongen. Tijdens een presentatie werd verteld wat de plannen zijn voor hun woningen. Voor de verdere ontwikkeling van Allemanswaard, waar Rhenam eigenaar van is, zijn vooralsnog geen concrete plannen. Daarmee lijkt nog geen einde te komen aan de leegstand op de begane grond.

PARKEERDRUK Na beide presentaties werd de aanwezigen gevraagd om met elkaar in gesprek te gaan over alles wat er voorbij was gekomen. Uiteindelijk sprongen er een paar unanieme zaken uit. Voorzitter van dorpsnetwerk Harry Ruijs: ,,Er is in Amerongen en dan vooral aan de zuidkant dringend behoefte aan extra parkeerruimte. Ons oude dorp is natuurlijk een plaatje om te zien en ook het kasteel trok afgelopen jaar een recordaantal bezoekers, meer dan 43.000. Dat maakt de parkeerdruk zeer regelmatig erg hoog."

,,Een aantal aanwezigen vond dan ook dat Kasteel Amerongen, als grootste trekpleister, daar verantwoordelijkheid voor moet nemen. De parkeerplekken bij de groene entree bij de sportpark De Burgwal, worden slecht gevonden door dagjesmensen en het oude dorp zelf raakt dan al snel vol. Als dorpsnetwerk hebben we al eerder gekeken of er aan de westkant van Amerongen, bijvoorbeeld nabij Zuylestein, een extra parkeermogelijkheid gecreëerd kan worden. We gaan daar nog eens over in gesprek met betrokken partijen."

WONINGBOUW Als tweede punt werd het uitblijven van woningbouw besproken. Ruijs: ,,We gaan het gesprek met de wethouder nog een keer aan over het uitblijven van het bouwen van 37 geplande woningen op de drie terreinen van Dura Vermeer, namelijk op De Breeakker, het dorpshuisplein en fase 2 van Allemanswaard. Er zouden te weinig kopers zijn voor de huidige plannen."

Hij vervolgt: ,,Hopelijk kan de politiek wat druk uitoefenen op de ontwikkelaar en wellicht kan er nog een keer nagedacht worden over het type woning waar behoefte aan is."

Ook andere minder prangende zaken werden door het dorpsnetwerk genoteerd en zullen na een analyse met betrokken instanties besproken worden. Voor ideeën of een reactie aan het dorpsnetwerk, mail naar info@wegwijsinamerongen.nl.