• Robert (l) en Marianne zijn regelmatig te vinden in jongerenruimte Time Out aan de Martenslaan in Amerongen.

    Wilco Willemse

Nieuwe jongerenwerker Robert Kersbergen kan meteen aan de slag

AMERONGEN Voor de jaarwisseling nam Joep van Dam na heel wat jaren afscheid als jongerenwerker in het Sociaal Dorpsteam Amerongen/Leersum/Overberg. Hij is nu leerplichtambtenaar voor Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is de ontstane vacature ingevuld en maakt Robert Kersbergen (37) sinds 1 december deel uit van het team. Naast Marianne Leenders is hij nu het nieuwe gezicht voor jongerenzaken in onze dorpen.

Wilco Willemse

Robert komt in het team in een onrustige tijd: ,,Er wordt momenteel best wat overlast ervaren door rondhangende jeugd. Eerder dit jaar concentreerde zich dat in Amerongen en de laatste maanden vooral in Leersum. We zien daar veel vernielingen, dealen en gebruik van drugs en provocerend gedrag", aldus Kersbergen.

,,Dat maakt wel dat ik meteen het werkveld in moet, rustig inwerken is er niet bij. Ik ben dan ook blij dat mijn collega Marianne weer terug is van vakantie, nu kunnen we weer samen optrekken."

VEEL VERANDERD Tot 2009 werkte Robert in een jongerencentrum in Leerdam: ,,In de tussentijd heb ik heel veel andere dingen gedaan, maar ik miste toch het werken met jonge mensen en de impact die dat soms heeft. Ik merk wel dat er veel veranderd is de laatste tien jaar. Ik had van tevoren gedacht dat het in deze kleine dorpen wat rustiger en gemoedelijker zou zijn, maar dat is niet het geval. Jongeren zijn nu met andere dingen bezig. Volwassener dingen, terwijl ze juist niet volwassener zijn geworden."

SOCIAL MEDIA Volgens Robert hebben social media grote invloed op het gedrag van jongeren: ,,Er zijn op verschillende kanalen heel veel foute voorbeelden te vinden. En die worden door jongeren verheerlijkt. Dat kan een slechte invloed op hun gedrag hebben. Ook speelt groepsdruk een grote rol, vooral als een puber daar gevoelig voor is."

INITIATIEVEN De komende tijd wil Robert vooral zijn energie steken in het opbouwen van een band met de jongeren: ,,Het is best een zoektocht naar wat nodig is. Vooral met de overlast die speelt. Ik wil ze leren kennen, maar tegelijkertijd moeten we wat met de problemen die er zijn. Ze weten dat ik geen politieagent ben en dat ze me kunnen vertrouwen. Ik vind het ook belangrijk om tijd vrij te maken voor positieve activiteiten. Het liefst met initiatieven vanuit de jongeren zelf."

TIME OUT Voor jongeren is er in alle dorpskernen een jongerenruimte, in Amerongen is dat Time Out. ,,Hier zien we de jongeren die naar ons toe komen", vertelt Robert. ,,Ze kunnen hier kletsen met anderen, spelletjes doen, wat drinken en ze ontmoeten ons. Zo'n ruimte is heel belangrijk, een veilige plek waar iedereen zichzelf kan zijn."

De jongerenwerkers staan ook klaar voor anderen die met jongeren te maken hebben, zoals ouders, scholen of sportclubs. Marianne Leenders: ,,Daarbij gaan we niet voorbij aan de vertrouwensband die we hebben met de jongeren. Maar we kunnen wel meedenken of verwijzen als dat nodig is. We kijken bijvoorbeeld ook met de wijkagenten naar de huidige situatie, want crimineel gedrag wordt ook door ons niet getolereerd."

Robert Kersbergen nodigt de leerlingen uit groep 8 van de Amerongse basisscholen uit voor donderdag 6 februari: ,,Ik bak dan pannenkoeken in onze jongerenruimte Time Out. Dan kunnen we in een gezellige sfeer kennismaken."

Time-Out is te vinden aan de Martenslaan in Amerongen. Meer informatie op www.jongerenwerkheuvelrug.nl. Robert Kersbergen is bereikbaar op tel. 06-30620215.