• Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) gaat het beter met de dienstverlening en doen minder inwoners dan voorheen hun beklag.

    Marc Satijn

Minder klachten over Regionale Sociale Dienst

HEUVELRUG Het aantal klachten over de Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist daalt gestaag. Volgens wethouder Hans Waaldijk (Open) gaat het beter met de dienstverlening en doen minder inwoners dan voorheen hun beklag. Waaldijk zegt wel begrip te hebben voor de klagers. ,,Die inwoners zitten in een moeilijke situatie. Als je naar de bijstand moet, dan ben je niet blij."

Michiel Schaaij

BEJEGENING De bejegening van uitkeringsgerechtigde inwoners is al jarenlang punt van zorg. Al in 2006 sprak de gemeenteraad in een unaniem aangenomen motie uit, dat de sociale dienst zijn leven moest beteren. Drie jaar later werd naar aanleiding van voortdurende ontevredenheid van cliënten een onafhankelijk onderzoek ingesteld. 

MONDJESMAAT Het daarvoor ingeschakelde Amersfoortse adviesbureau zag nog voldoende verbetermogelijkheden en raadde Utrechtse Heuvelrug af om een eigen sociale dienst op te zetten. De klanttevredenheid verbeterde echter maar mondjesmaat en in 2013 verklaarde toenmalig wethouder Elisabeth van Oostrum (D66) dat de bejegening een moeilijk punt bleef. 

VERANDEREN Wethouder Waaldijk zegt nu blij te zijn, dat medewerkers van de sociale dienst door het huidige verbeterplan aan het veranderen zijn geslagen. ,,Uitkeringsgerechtigden verwachten goed geholpen wordt. Ook al wordt dat geprobeerd, dan kan dat nog weleens anders ervaren worden", aldus de wethouder. Hij belooft dat de klantvriendelijkheid zijn aandacht houdt. 

EFFICIËNTIE De sociale dienst is gevestigd aan Het Rond in Zeist en maakt deel uit van de Regionale Dienst voor Werk en Inkomen (RDWI). Drie jaar geleden maakte de organisatie een begin met een veranderprogramma, onder andere om de efficiëntie te vergroten en beter aan te sluiten bij de transformatie in het sociale domein. 

ZIEKTEVERZUIM Dat zette de RDWI echter onder zware druk, waardoor het ziekteverzuim onder de medewerkers flink toenam en er financiële tekorten ontstonden. In de gemeenteraad werd kritisch gereageerd op die ontwikkeling. Volgens wethouder Waaldijk heeft het verbeterplan er inmiddels toe geleid, dat inwoners na een aanvraag voor een uitkering sneller weten, waar ze aan toe zijn.