• Archief BDUmedia

Maarn zet politiek onder druk

MAARN Gebruikers van dorpshuis De Twee Marken vragen de Heuvelrugpolitiek om niet in te stemmen met het huidige nieuwbouwplan van wethouder Chantal Broekhuis (CDA). In een brief aan de gemeenteraad pleiten tientallen organisaties voor een volwaardig en laagdrempelig dorpshuis, inclusief een bibliotheek en een sporthal die aan dezelfde eisen voldoet als de huidige accommodatie.

Michiel Schaaij 

In hun brief dringen de initiatiefnemers er bovendien op aan, dat de gemeente over de brug komt om de dreigende liquidatie van de Stichting De Twee Marken te voorkomen. Eerder werd al duidelijk, dat het dorpshuis zonder hulp van de gemeente op korte termijn surseance van betaling moet aanvragen. In dat geval is het twijfelachtig of de deur van De Twee Marken na de zomervakantie nog wel open kan.

TIJD NODIG Volgens de briefschrijvers is er meer tijd nodig ,,om samen goede plannen te ontwikkelen die wel leiden tot een goed en gedragen resultaat". Ze vinden hun wensen voor de nieuwe multifunctionele accommodatie niet overdreven. ,,Het betreft basale voorzieningen voor een gemeenschap voor ontmoeting en voor gezondheid. Voor nu en voor de toekomst."

DRAAGVLAK Intussen lijkt de kans klein dat de gemeenteraad het voorstel van wethouder Broekhuis ongewijzigd zal aannemen. Het verzet in Maarn zet de politiek danig onder druk, zo bleek maandagavond op de tweede beeldvormende raadsbijeenkomst over de kwestie. Het Maarnse VVD-raadslid Evert de Boer vroeg aan Broekhuis hoe zij het noodzakelijke draagvlak voor het plan denkt te gaan creëren.

MEEPRATEN De wethouder liet daarop weten de brief van de dorpshuisgebruikers gelezen te hebben. Ze beloofde dat ze hen in het vervolg van het project beter bij de plannen gaat betrekken. Wellicht kunnen vertegenwoordigers van sportclubs en andere gebruikers van De Twee Marken meepraten in de vorm van een klankbordgroep, opperde Broekhuis.

KANSEN Raadsfracties van links tot rechts richtten een spervuur aan vragen op Broekhuis. Naar verwachting zullen verschillende partijen later deze maand met wijzigingsvoorstellen komen. De kans dat de nieuwe, multifunctionele accommodatie toch een volwaardige sporthal krijgt, neemt daarmee toe. Broekhuis zei ook mogelijkheden te willen onderzoeken voor het behoud van de bibliotheek in Maarn.