• Paul Nolens/BDU

Maarn in opstand tegen dorpshuisplan

MAARN Inwoners, belangenorganisaties en sportclubs verzetten zich massaal tegen het huidige plan voor een multifunctionele accommodatie op het terrein van De Twee Marken. Grootste pijnpunten zijn de verkleining van de sporthal, de onzekere toekomst van de bibliotheek en het gebrek aan groen in het voorlopige plan.

Michiel Schaaij

ONGENOEGEN Er vielen stevige woorden tijdens de beeldvormende raadsbijeenkomst afgelopen maandagavond. Maarnaren waren in grote getale naar het dorpshuis gekomen om hun ongenoegen over het raadsvoorstel van wethouder Chantal Broekhuis (CDA) kenbaar te maken. Zij wil een nieuw dorpshuis combineren met de bouw van twee basisscholen en maximaal 49 woningen.

ARMLASTIG Omdat het plan de armlastige Heuvelruggemeente geen geld mag kosten, wordt gevreesd dat er in de nieuwe accommodatie niet genoeg plaats is voor alle huidige gebruikers. Om die allemaal in het nieuwe dorpshuis te huisvesten, zou volgens eerdere berekeningen een vloeroppervlak van 1400 vierkante meter nodig zijn, terwijl het plan van Broekhuis in maximaal 1000 vierkante meter voorziet.

STOELENDANS Het is duidelijk dat de stoelendans rond het beperkt aantal vierkante meters een aantal verliezers zal opleveren. Wethouder Broekhuis verzekerde dat de plannen nog niet in beton zijn gegoten en dat zelfs een grotere sporthal nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Maar die toezegging maakte bij de argwanende inwoners weinig indruk. Als de gemeenteraad het huidige besluit goedkeurt, is er geen weg meer terug, denken ze.

KABOUTERHOKJE ,,Het sociaal-cultureel hart wordt uit ons midden weggerukt, door eenzijdige focus op huisvesting van de scholen en woningbouw", aldus inspreker Hugo van Bers. Zijn plaatsgenoot Pieter Hendriks, die eerder de term 'kneuzenhok' introduceerde, zei nu te vrezen dat er in het plan van wethouder Broekhuis alleen plaats is voor een piepklein dorpshuis, oftewel een 'kabouterhokje'.

DWALING Voor de Maarnse hockeyclub kan de de verkleining van de sporthal dramatische gevolgen hebben. De twee voorgestelde kleine sportzalen zijn niet geschikt voor de zaalhockeyers van MHC. ,,Zonder de huidige faciliteiten moeten we vrezen dat de hockeyclub niet zal overleven, omdat het zo'n grote jaap uit ons hockeyleven haalt", aldus penningmeester Dick van Zaane. Hij vergeleek het raadsvoorstel met een scheidsrechterlijke dwaling.

GEDUPEERD Ook hockeyers uit Driebergen en Doorn, de Maarnse zaalvoetballers en het Harmonieorkest Manderen zouden worden gedupeerd, als het voorstel van Broekhuis door de gemeenteraad wordt aangenomen. Of het Maarnse bibliotheekfiliaal er ongeschonden uitkomt, is nog maar de vraag. Voormalig rector Ilse van Eekelen van het Revius Lyceum brak een lans voor de Maarnse vestiging. Ze bepleitte dat er in het nieuwe dorpshuis 250 vierkante meter ter beschikking komt.

EENSGEZIND De belangenverenigingen VBMM en MMN toonden zich maandagavond eensgezind in hun afwijzing van het huidige plan. ,,Het lijkt misschien een nobel voorstel, maar die schijn bedriegt", zei VBMM-woordvoerder Ronald Letema. ,,We hebben het eigenlijk over twee bouwlocaties, waar we misschien nog een dorpshuisje bij kunnen krijgen."

TEKENTAFEL De kritiek van MMN-Voorzitter Richard Zweekhorst sloot daar naadloos bij aan. Zweekhorst is ook bestuurslid van de Federatie Groene Heuvelrug en hij constateerde verontwaardigd, dat er op de toekomstige bouwlocatie geen ruimte meer overblijft voor groen. Beide verenigingen willen dat de plannen teruggaan naar de tekentafel en willen betrokken worden bij de verdere planvorming.

SCHAAKMAT Ook architect Pascal Rijnders drong erop aan, dat de gemeente op haar schreden terugkeert. Samen met een aantal prominente Maarnse professionals maakt hij zich zorgen over de plannen. Volgens hen zet de gemeente de noodzakelijke stappen in de verkeerde volgorde. Hij noemde die gang van zaken ,,een recept voor mislukking" en voorspelde dat de gemeente zichzelf schaakmat zet. Rijnders wil dat er eerst een programma van eisen wordt opgesteld, voordat er besluiten worden genomen.

WACHTLIJSTEN Het enige andere geluid tijdens de raadsbijeenkomst was afkomstig van Kees de Wolf, directeur-bestuurder van Woningbouwvereniging Maarn. Hij benadrukte het belang van woningbouw op het terrein van het nieuwe dorpshuis. ,,De laatste sociale woning die in Maarn gebouwd werd, dateert van 20 jaar geleden", aldus de Wolf. Hij wees op de lange wachtlijsten, die jaarlijks verder oplopen.