• Dorpsjournalist.nl

Loodvervuiling op Bornia

DRIEBERGEN De voormalige schietbaan op landgoed Bornia is ernstiger vervuild dan eerder werd gedacht. Er zitten hagelkogels in de grond en die hebben teveel lood in de bodem gelekt. Eigenaar Utrechts Landschap heeft inmiddels bordjes geplaatst, die wandelaars waarschuwen voor het gevaar. De provincie gaat een bodemsanering voorbereiden, die nog dit jaar moet beginnen.

Michiel Schaaij

Jonge kinderen mogen niet meer spelen bij de voormalige schietbaan en ook volwassen bezoekers van het landgoed moeten voorkomen dat ze aarde in hun handen of mond krijgen. Volgens gedeputeerde Mariëtte Pennarts-Pouw (Groen Links) is er niet alleen sprake van ecologische en verspreidingsrisico's, maar ook van humane risico's. Dat geldt vooral voor onverharde paden en die worden dan ook als eerste aangepakt bij de sanering. Pas daarna worden zonodig ook andere terreindelen schoongemaakt.

GRONDWATER In een brief aan de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten schrijft Pennarts-Pouw, dat het loodgehalte in de grond fors is toegenomen en dat er ook in het grondwater lood is aangetroffen. De vervuiling is afkomstig van de kleiduivenschietbaan, die tussen 1959 en 1996 op landgoed Bornia was gevestigd. Dat de schutters de grond met loodverontreiniging hebben achtergelaten, was al eerder bekend.

ONDERZOEK In september 2000 constateerde het Rotterdamse adviesbureau Iwaco dat de loodconcentratie flink hoger was, dan vlak voor de sluiting van de schietbaan werd vastgesteld. Recent is er in opdracht van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opnieuw een bodemonderzoek uitgevoerd. In combinatie met nieuwe inzichten van het landelijke RIVM is de provincie nu tot de conclusie gekomen, dat bezoekers van het landgoed gewaarschuwd moeten worden voor het gevaar.

GEZONDHEID Vooral voor kinderen kan het inslikken van lood gevaren voor de gezondheid met zich meebrengen. Zelfs geringe loodgehaltes zouden tot een lagere intelligentie, leerstoornissen, gedragsproblemen en nierbeschadiging kunnen leiden.