• Loek Bosman is de nieuwe voorzitter van Tussen Heuvelrug en Wetering.

    Danny van der Linden

Loek Bosman nieuwe voorzitter Tussen Heuvelrug en Wetering

DRIEBERGEN In januari ging Loek Bosman (66) met pensioen na jaren werkzaam te zijn geweest bij een bedrijf dat beloningsadviezen geeft. Hoewel er geen sprake was van het zogenaamde zwarte gat, zocht hij toch een manier om zijn opgedane ervaring nuttig te maken. Sinds een maand is Bosman voorzitter van de vereniging Tussen Heuvelrug en Wetering.

Danny van der Linden

,,Ik woon nu elf jaar in Driebergen. De keuze voor dit dorp kwam mede voort uit het feit dat mijn werk zich in Zeist bevond", vertelt Loek Bosman. ,,Ik vind Driebergen een prettig dorp om in te wonen. Het is hier bosrijk en rustig. Maar dat moet wel zo mooi blijven." Dit gedachtegoed sluit naadloos aan bij de doelstelling van Tussen Heuvelrug en Wetering.

ALDI Loek Bosman valt als voorzitter met zijn neus in de spreekwoordelijke boter. ,,Een heet hangijzer is natuurlijk nog steeds de eventuele verhuizing van de Aldi", zegt hij. ,,Daar zit veel van onze energie in." De vereniging is tegen een verhuizing van Aldi naar de Appelgaard omdat men vindt dat de doorstroming van het verkeer op de Hoofdstraat gevaarlijker wordt als de supermarkt zich gaat vestigen op de Appelgaard. Onlangs werd bekend dat Aldi een juridische procedure tegen de gemeente overweegt. Een schande, zegt Bosman. ,,Ik vind dit buiten alle proporties. Dat een advocaat het lef heeft zo'n brief te schrijven aan de gemeenteraad is schandalig."

Overigens is niet alleen de doorstroming van het verkeer een punt van zorg. ,,We maken ons ook zorgen over de leefbaarheid van het gebied en vragen ons af of een eventueel nieuw gebouw voor de Aldi in dit gebied past. We denken dat andere bestemmingen, zoals huisvesting voor ouderen, hier beter passen."

Tussen Heuvelrug en Wetering is de afgelopen jaren meerdere malen in het nieuws geweest. ,,Vaak proberen we in overleg te treden met de gemeente als er plannen zijn om iets nieuws te bouwen in het dorp of als gezonde bomen bedreigd worden met kap", zegt Bosman. ,,We nemen zelf ook initiatieven. Zo zijn we een campagne gestart om Driebergen groener te maken. We willen dat er bomen geplant worden in dit dorp."

EXPERTISE ,,De kracht van onze vereniging is dat er veel expertise aanwezig is. Het is een heel complete groep mensen", zegt Bosman, die erkent dat er ook nog voldoende ruimte is voor meer vrijwilligers. ,,Vele handen maken licht werk. We zoeken trouwens ook nog een penningmeester en een stedenbouwkundige." Op dit moment heeft de vereniging ruim tweehonderd leden. ,,Dat is wel belangrijk. Mensen die lid zijn steunen onze initiatieven. Dat is ook prettig als je met andere partijen in gesprek gaat", zegt Bosman.

HEIDETUIN Een groot project waar Tussen Heuvelrug en Wetering zich mee bezig houdt is het opknappen van de Heidetuin. ,,De vijver aan de Oranjelaan is prachtig hersteld door initiatieven vanuit de bewoners", haalt Bosman aan. ,,De Heidetuin was vroeger ook een parel. De tuin had internationale bekendheid, maar is de laatste jaren ernstig verwaarloosd. Het hoeft niet meteen een toeristische attractie te worden, maar we zouden graag zien dat het de parel van weleer wordt."

Om dit te bewerkstelligen organiseert de vereniging op zaterdag 30 juni een schoonmaakochtend in de Heidetuin. ,,Wij zorgen voor materiaal, gereedschap en koffie. Vele handen maken licht werk. De Heidetuin kan zo prachtig zijn. Volgens Bosman geldt dat voor het hele dorp: ,,Het is is al mooi, maar het kan nog mooier. En mooier is voor mij: groener en bebouwing die past bij deze streek."

Mensen die mee willen helpen met het opruimen van de Heidetuin kunnen contact opnemen met Lucas Servaas: 0655373760. Kijk voor meer informatie over Tussen Heuvelrug en Wetering op www.tussenheuvelrugenwetering.nl.