• Marc Satijn
  • Marc Satijn

Lintje voor scheidend raadslid Wilma Hielema

HEUVELRUG Oud-raadslid Wilma Hielema is donderdagavond benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Amerongse kreeg de onderscheiding uit handen van burgemeester Frits Naafs ter gelegenheid van haar afscheid als raadslid van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Vanaf 1997 is zij raadslid in de gemeente Doorn en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Ze heeft zich voornamelijk ingezet voor onderwerpen in het Sociale Domein. Zij was als fractievoorzitter GroenLinks betrokken bij de gemeentelijke herindeling en heeft zich ingezet als duo-voorzitter bij de commissie Ruimte.

Verdere was ze actief als vrijwilliger en bestuurslid/secretaris Sociaal Cultureel Werk bij Stichting Ontmoetingscentrum Hoog Moersbergen, later Het Kaaphuis Doorn. Ze was ook lid van de telefonische hulpdienst bij de Multiple Sclerose Vereniging Nederland. Hielema was cursusleider bloemschikken en workshops in Sociaal Cultureel Centrum Doorn; ze was projectleider Europees Jaar van Gehandicapten in 2003. Ze werkte als belangenbehartiger/secretaris van bestuur van het Platform Mensen met een Functiebeperking Utrechtse Heuvelrug. Ook was ze secretaris en is ze nu voorzitter voor de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging / Dutch Liver Patients Association (NLV).