Lichte stijging uitkeringen in Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar licht toegenomen. In juni vorig jaar hadden 919 inwoners een uitkering, eind juni dit jaar bedroeg dat aantal 978 Heuvelruggers. Procentueel is dat een toename van 6,4 procent.

Het is een opvallend beeld, want in de hele provincie Utrecht viel er een daling van ruim acht procent te noteren. In de provincie Utrecht is de afname van het aantal WW-uitkeringen kleiner dan in geheel Nederland. Dit komt doordat de detailhandel, vervoer & opslag en horeca er relatief sterk vertegenwoordigd zijn. Dit zijn sectoren die een toename kenden van het aantal nieuwe WW-uitkeringen.