Lichte stijging in het aantal WW-uitkeringen

HEUVELRUG Het aantal WW-uitkeringen is in oktober in de arbeidsmarktregio's Amersfoort en Midden-Utrecht iets gestegen, respectievelijk 0,1% en 1%. De stijging voor Amersfoort wijkt af van het landelijk gemiddelde van 1,1%. MiddenUtrecht wijkt nauwelijks af van het landelijk gemiddelde.

Het aantal lopende WW-uitkeringen komt in oktober 2015 uit op 7.479 uitkeringen in de regio Amersfoort en 18.738 uitkeringen in Midden-Utrecht. Dat is een toename van 8 uitkeringen in de regio Amersfoort en 184 uitkeringen in Midden-Utrecht ten opzichte van vorige maand. De stijging van het aantal WW-uitkeringen wordt onder andere veroorzaakt door de beëindiging van het seizoenswerk in bijvoorbeeld de horeca (Amersfoort : +8,8% en Midden-Utrecht: +6,6%).

Daarnaast nam het aantal WW-uitkeringen in de sector vervoer & opslag relatief sterk toe (Amersfoort: +5,3% en Midden-Utrecht: +8,9%). Een daling van het aantal WW-uitkeringen komt vooral in het onderwijs voor, als gevolg van het begin van het nieuwe schooljaar (Amersfoort: -4,7%) en Midden-Utrecht: -3,7%).

In oktober heeft UWV het rapport Regio in Beeld gepubliceerd. In deze rapportage wordt de regionale arbeidsmarkt beschreven op basis van werkgelegenheid, vacatures, onbenut arbeidsaanbod en de kansen voor werkzoekenden. Voor jongeren nemen de kansen op werk toe. Jongeren werken vooral in de sectoren horeca, detailhandel en bij de uitzendbedrijven. In de sector horeca is ongeveer 60% en in de detailhandel is ongeveer 54% van de werknemers jonger dan 27 jaar. Voor de uitzendbedrijven ligt dit percentage voor de regio Amersfoort en Midden-Utrecht respectievelijk op 39% en 46%. Genoemde sectoren zijn groeisectoren en zullen de komende periode voor veel vacatures zorgen. De situatie voor jongeren is gunstig te noemen.