• Bosbeheer is een vak apart, aan communicatie ontbreekt het nogal eens.

    Bram Mabelis

Lezing over toekomst Amerongse Bos

AMERONGEN Niet iedereen weet wat er in de mooie bossen rond Amerongen gebeurt. Van wie is het bos en wat hebben die eigenaars voor doelstellingen? Hoe wordt het bos beheerd en wie is er verantwoordelijk voor onderhoud?

Wilco Willemse

Op deze vragen probeert ecoloog Bram Mabelis een antwoord te geven op woensdag 10 oktober in Allemanswaard. Cursusproject Amerongen houdt dan de lezing 'Wat is de toekomst van ons bos?'. ,,In het bos rond Amerongen heb je te maken met drie eigenaren, Staatsbosbeheer, Utrechts Landschap en Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Samen beschreven ze gemeenschappelijke doelstellingen in een 'Bosvisie'. Dat gaat dan over beschermen, benutten en beleven. Maar elk van de partijen heeft een eigen uitvoering van die visie. Zo is het Nationaal Park vooral voor een mooie beleving van het bos door wandelaars en andere bezoekers en gebruikt Staatsbosbeheer het bos ook voor houtproductie. Die twee bijten elkaar nogal eens."

Hij neemt de aanwezigen mee langs de verschillende belangen van de terreinbeheerders. Mabelis: ,,Dat probeer ik objectief te doen. Ik ken de belangen van de beheerders, maar ook de opmerkingen van wandelaars en mountainbikers. De beheerders vergeten nog wel eens goed te communiceren met de bezoekers van het bos. Die vragen zich dan af waarom stukken bos gekapt worden, de hond niet los mag of waarom omgevallen bomen niet opgeruimd worden. Tegelijkertijd moet die bosbezoeker zich ook realiseren dat hier veel productiebos is, er jonge reëen zijn die opgejaagd worden door loslopende honden en dat dood hout onmisbaar is voor veel organismen in het bos."

Aanmelden via www.cursusprojectamerongen.nl