• Monique Jose Timmermans

Leven en muziek van Chopin in Maarn

MAARN ,,Wij vertellen en spelen Chopin", vatten Petra van der Snoek en Eduward de Graaf hun voorstelling samen. Voor de derde maal is publiek welkom in De Twee Marken om te komen luisteren en wel op vrijdag 19 mei, aanvang 20.00 uur. De gratis kaarten zijn verkrijgbaar bij Joli Cadeaux in Maarn. In totaal zijn er tachtig plaatsen beschikbaar.

Monique José Timmermans

,,We willen een bepaalde intimiteit bewaren, de zaal wordt mooi uitgelicht en we gebruiken een goede geluidsinstallatie." Tijdens de avond staan het leven, de liefdes en de muziek van de beroemde componist centraal. ,,Het verhaal en de muziek versterken elkaar en krijgen daardoor iets extra's." De pianist en de verteller zijn hierbij helemaal op elkaar ingespeeld. Van der Snoek laat de karakteristieke kenmerken van de muziek horen. De Graaf plaatst deze in het negentiende-eeuwse tijdsbeeld en het bewogen leven van Frédéric Chopin. En zo wisselen polonaises, weemoed naar de Poolse geboortegrond en uitbundige Parijse liefdes elkaar muzikaal af.

KEUZE Bij de voorbereidingen is het duo niet over één nacht ijs gegaan. ,,We hadden geen deadline gesteld, het eindresultaat moest goed worden. Een aantal componisten passeerde de revue. De keuze voor Chopin is gemaakt omdat zijn leven naast dieptepunten ook mooie hoogtepunten kent. Dat maakt het verhaal niet te zwaarmoedig."

STUDEREN De Graaf: ,,Een jaar lang heb ik gestudeerd en me verdiept in de persoon en de tijd waarin hij leefde. Petra heeft intussen geoefend op het spelen van de muziekstukken. Vervolgens hebben we de voorstelling samengesteld. Dat betekende vooral veel schrappen in alle opgedane kennis en een try out gespeeld. Na elke voorstelling kijken we steeds kritisch wat er beter kan."

LEVENDIG De avond is levendig en afwisselend. ,,Niet alle stukken worden in z'n totaliteit gespeeld. Er ontstaat samenhang door het verhaal erbij. Toch hadden we niet verwacht dat het gelijk zo enthousiast ontvangen zou worden. Het blijft bijzonder dat we niet alleen onszelf, maar ook het publiek ontroeren met het spel en het verhaal", aldus De Graaf.

ENTHOUSIASME De bevlogenheid straalt dan ook van het gelegenheidsduo af. Van der Snoek: ,,Een aantal jaar geleden zocht ik voor een project een verteller en kwam bij Eduward uit. Zijn warme en gedragen stem kende ik vooral vanuit zijn rol als Sinterklaas op de basisschool. We bleken een geweldige klik te hebben. Het samen oefenen en voorbereiden vonden we zo leuk dat we vol plezier naar iets nieuws hebben gezocht om de samenwerking voort te zetten. En ook nu blijven we telkens oefenen. We hebben inmiddels al contacten om ook buiten Maarn deze muzikale vertelling te spelen. Geweldig leuk om te kunnen doen." Wie de laatste voorstelling op vrijdag 19 mei om 20.00 uur in de Twee Marken in Maarn wil bijwonen, kan bij Joli Cadeaux kaarten verkrijgen. De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt zeer op prijs gesteld.