• Wethouder Henk Veldhuizen reikte onlangs het eerste boekje uit waarin sportiviteit en creativiteit wordt gestimuleerd.

    Victor Schutijser

'Leren samen te winnen en te verliezen'

HEUVELRUG De leerlingen van basisschool de Uilenburcht in Driebergen kregen als eersten in de gemeente het eindresultaat van het project Sjors Sportief en Creatief overhandigd. De kleurrijke boekjes vormen een overzicht van sportieve en creatieve verenigingen op de Heuvelrug en geven de mogelijkheid om veelal gratis mee te doen met kennismakingscursussen. Alle 4.300 basisschoolleerlingen uit de gemeente hebben dit boekje intussen ontvangen.

Victor Schutijser

De eerste drie exemplaren van de Sjors Sportief en Creatief boekjes werden uitgereikt door wethouder sport Henk Veldhuizen (CDA). Hij vroeg de leerlingen van de Uilenburcht wie er al aan sporten deed, dat was bijna iedereen. ,,Dat is heel goed, dit boekje is niet alleen bedoeld voor kinderen die nog niet sporten. Het is goed om een overzicht te hebben van sporten die te doen zijn in de buurt, misschien vinden kinderen nog iets waarvan ze niet wisten dat ze dat konden doen", vertelt wethouder Veldhuizen.

AANJAGEN Doel van het boekje is om sport en creativiteit te promoten op de Heuvelrug. ,,Daarvoor hebben we ook buurtsportcoaches aangesteld, die werken samen 10 fte om sport onder de bevolking aan te jagen. Zij hebben als doel om iedereen te laten sporten en om jongeren op een gezond gewicht te krijgen of te houden. Er zijn zoveel kinderen die wel sporten, maar ook zoveel die niet sporten. Het kan altijd beter. Met dit boekje willen we aan die verbetering bijdragen", aldus wethouder Veldhuizen.

GEZONDER Sport is van belang omdat je van bewegen gezonder wordt. ,,Kinderen die sporten zijn actiever en alerter in de klas, daardoor gaat het op school ook beter. Daarnaast is er natuurlijk het sociale stuk. Veel sporten zijn in teamverband, dan leert een kind ook veel over sociale verhoudingen. Het leren samen te winnen en verliezen is heel waardevol de rest van je leven", vertelt wethouder Veldhuizen.

De gemeente heeft ervoor gekozen om in het boekje niet alleen sportverenigingen te zetten, maar ook plekken waar je creatief aan de slag kunt. ,,Door creatief bezig te zijn word je op een andere manier uitgedaagd dan hoe je bij sporten uitgedaagd zou worden", weet wethouder Veldhuizen.

OPTIES Een van de buurtsportcoaches van Team Heuvelrug Sportief en Gezond is Paam Galbraith. ,,Wij zijn er om een gezonde leefstijl te promoten onder de inwoners. Het Sjors Sportief en Creatief initiatief is belangrijk omdat het een overzicht geeft van het aanbod. We verbreden het zichtbare aanbod, waardoor er gekozen kan worden uit alle opties die er zijn", aldus Galbraith.

Door proefcursussen aan te bieden wordt de drempel bij het instromen bij een vereniging weggehaald. ,,Alle opties worden op een presenteerblaadje gepresenteerd, het is aan de leerlingen om die aan te pakken. Door de proeflessen leer je gelijk andere kinderen kennen en ben je niet de enige nieuwe in een vereniging, dat kan de drempel anders hoger maken. Als kinderen eenmaal sporten blijven ze dat doen, daar gaan we voor", aldus Galbraith.