• Wilmar Boer

Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Utrechtse Heuvelrug

HEUVELRUG Het Leger des Heils zoekt collectanten in gemeente Utrechtse Heuvelrug voor de jaarlijkse deur-tot-deurcollecte. De collecte wordt gehouden van 30 november tot en met 5 december. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor het sociaal maatschappelijk werk van het Leger des Heils.

Steeds meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. Bijvoorbeeld in de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij

schulpverlening.

Het Leger des Heils wil mensen helpen die hulp nodig hebben en nergens anders terecht kunnen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Het afgelopen jaar hielp het Leger des Heils bijna 60.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering.

Onder de noemer 'Samenleven doe je dus niet alleen', organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. Bent u tijdens de collecteweek beschikbaar en wilt u zich aanmelden om in uw wijk te collecteren? Ga dan naar www.legerdesheils.nl/collecte