• Wilco Willemse

Leersum scoort goed in dorpsprofiel GGD

LEERSUM Vertegenwoordigers van verschillende sociale netwerken schoven dinsdag aan voor de presentatie 'Dorpsprofiel Leersum'. De gemeente had de uitnodigingen verstuurd, de bibliotheek was gastheer en de GGD deed verslag van de laatste resultaten van gedaan bevolkingsonderzoek. Wat blijkt? Leersum staat er heel behoorlijk op ten opzichte van andere dorpen en regio's.

Wilco Willemse

De aanwezigen kwamen van verschillende organisaties. Zo was er een grote vertegenwoordiging van specialisten uit het sociaal dorpsteam. Onder andere ook de samenwerkende kerken, de Zonnebloem, buurtzorg, het dorpsnetwerk en Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond hadden afvaardiging gestuurd. De nieuwe dorpscoördinator, Harry van Dijk, kwam ook kijken en luisteren hoe het met de gezondheid van de Leersumers is gesteld. In totaal waren er dertig deelnemers en daar was de gemeente zeer content mee.

DOEL Thekla den Boer, beleidsmedewerker gezondheid van de gemeente, opende de avond en maakte het doel van de bijeenkomst duidelijk. Aan de aanwezigen werd gevraagd tijdens de presentatie van de GGD te noteren welke cijfers duidelijk raakvlak hadden met de bezigheden in het eigen werkveld. Den Boer: ,,Cijfers uit onderzoek kunnen vermoedens bevestigen, maar ook juist een heel ander beeld geven dan de ervaring die in de praktijk wordt opgedaan. In gesprek tussen de verschillende organisaties hopen we tot nog niet bestaande samenwerkingen te komen en vooral te leren van elkaars inzichten."

RESULTATEN De presentatie werd verzorgd door Carolien Plevier, epidemioloog van de GGD regio Utrecht. Zij zette alle onderzoeksresultaten uiteen en vergeleek de situatie van Leersum met die van de rest van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en met beschikbare regionale en landelijke cijfers. Er is onderzoek gedaan naar de gezondheid van jeugd tussen 13 en 17 jaar, volwassenen en senioren. ,,Uit de onderzoeken blijkt dat Leersum best positief scoort ten opzichte van de rest van de gemeente. Voor jongeren geldt bijvoorbeeld dat 90 procent van de respondenten een positieve toekomstvisie heeft en het pestgedrag is duidelijk afgenomen sinds de vorige meting. Wel moeten we bij deze doelgroep blijven opletten op overgewicht en alcoholgebruik."

Ook voor volwassenen en senioren werden de conclusies op een rijtje gezet. Plevier: ,,In Leersum is een relatief hoog percentage van de volwassenen en senioren als vrijwilliger aan het werk. En er wordt vooral door volwassenen opvallend weinig gerookt. Landelijk rookt gemiddeld 21 procent van de volwassenen, in Leersum is dat 11 procent. Maar ook hier zijn aandachtspunten. Zo voelt 40 procent van de senioren zich eenzaam en voldoet 38 procent van alle volwassenen niet aan de beweegnorm."

AAN DE SLAG Na de presentatie werd in vier groepen verder gewerkt. Er werden risico's benoemd vanuit de verschillende werkvelden. Maar er werd vooral nagedacht over kansen en hoe de sociale netwerken samen kunnen werken aan minimaliseren van de genoemde risico's. Ron Tichelaar van het Dorpsnetwerk Leersum: ,,Het is goed te weten wie de samenwerkingspartners zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen. Tijdens evenementen en bijeenkomsten komen we vaak tot bijzondere gesprekken en als er hulp nodig is, moet je in Leersum snel kunnen schakelen. Ik zie veel mogelijkheden in samenwerking met de gemeente en het sociaal dorpsteam. En zelf zitten we ook niet stil. Samen met De Binder en de andere netwerken in het dorp, willen we snel komen tot een informatiepunt in Leersum. Een inloophuis met ruimte voor vragen, een luisterend oor, mensen die weten naar wie te verwijzen en altijd een goeie kop koffie. We hopen Leersum daar snel meer over te kunnen vertellen."