• Michiel Schaaij

Landgoed Anderstein is boos op de gemeente

MAARSBERGEN De bouw van een langhuisboerderij met twee woningen op de plek van de voormalige hofstede 't Uilengat zorgt voor tweespalt. Voor het conflict tussen Landgoed Anderstein en de gelijknamige golfclub is ondanks een uitspraak van de Raad van State nog geen oplossing gevonden. In een brief van het landgoed krijgen het Heuvelrugcollege en de gemeenteraad er van langs. Maar wethouder Rob Jorg (VVD) kaatst de bal terug.

Michiel Schaaij

In een convenant met plaatselijke landgoederen gaf de gemeente vier jaar geleden toestemming om op de locatie 't Uilengat een woning te bouwen. Golfclub Anderstein zag dat niet zitten en stapte naar de rechter. De golfers zijn bang dat de toekomstige bewoners de golfballetjes om de oren krijgen en vinden 't Uilengat daarom ongeschikt voor woningbouw.

HUISWERK De Raad van State gaf de gemeente een half jaar de tijd om haar goedkeuring van het bouwplan beter te motiveren en een aanvaardbare oplossing te vinden voor het conflict tussen de golfclub en het landgoed. Omdat de gemeente dat huiswerk niet maakte, zette de hoogste bestuursrechter vorige week een streep door het bouwplan. 

IN ROOK OP Dat leidt tot grote woede bij Landgoed Anderstein. Volgens het landgoed heeft het gemeentebestuur ,,ernstig verzaakt" en zijn de gemeenteraad en het college ,,verwijtbaar nalatig". In de boze brief aan het college wordt de gemeente aansprakelijk gesteld voor zowel de geleden schade als de toekomstige inkomstenderving. De handelwijze van het college en de gemeenteraad staat haaks op afspraken in het convenant, aldus de brief.

EENZIJDIG Wethouder Jorg wijst de verwijten van het landgoed echter resoluut van de hand. Hij vindt de brief eenzijdig. ,,Anderstein had het plan kennelijk niet zo goed afgestemd met zijn pachter", aldus Jorg. Volgens hem moeten de ruziënde partijen het samen oplossen. Jorg zegt te hebben geprobeerd om het landgoed en de pachter bij elkaar te brengen. ,,Maar dat ging niet heel snel en uiteindelijk heeft de Raad van State de knoop doorgehakt. 

VERANTWOORDELIJKHEID Als het landgoed nog steeds in 't Uilengat wil bouwen, wil Jorg bekijken of dat mogelijk is zonder dat er een probleem met de golfclub ontstaat. ,,Wij willen daar best aan meewerken, maar het is toch echt de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om het op te lossen. Zo doen we dat in andere gevallen ook", aldus de wethouder. Jorg gaat de kwestie komende week met het landgoed bespreken.