• Jeroen Jumelet / ANP

Lagere huur voor klussers

MAARN Huurders die zelf hun woning opknappen en in ruil daarvoor een fors lagere huur gaan betalen. Op die manier wil Woningbouwvereniging Maarn de renovatie van huurhuizen in de wijk Tuindorp voortzetten. Wethouder Rob Jorg (VVD) heeft inmiddels groen licht gegeven voor een proefproject van maximaal drie vrijkomende woningen per jaar.

Michiel Schaaij

,,In Maarn hebben we niet zoveel sociale huurwoningen, daarom willen we die graag behouden", aldus wethouder Jorg. In ruil voor een lagere huur slaan nieuwe huurders zelf aan het opknappen en blijft de woning behouden voor het sociale segment. Daarnaast stelt de woningbouwvereniging volgens Jorg een extra subsidie voor duurzame maatregelen beschikbaar.

RENOVATIEPLAN De monumentale woningen waar het om gaat, hebben een maximale huurprijs van 592 euro per maand. De nieuwe huurder en de woningbouwvereniging stellen samen een renovatieplan op. Vervolgens worden de materiaalkosten gedurende een periode van tien jaar verrekend met de huur. Volgens wethouder Jorg kan de netto maandhuur dan ,,ergens tussen de 300 en 400 euro" uitkomen.

HOGE KOSTEN Het initiatief voor het project kwam van de woningbouwvereniging zelf. Die kan vanwege de hoge kosten en de financiële situatie zelf niet genoeg meer investeren. Met een bezit van iets meer dan 300 woningen is Woningbouwvereniging Maarn één van de kleinere corporaties in de provincie.

TOEZICHT Vorig jaar werd Woningbouwvereniging Maarn door de Autoriteit Woningcorporaties onder verscherpt toezicht geplaatst. Eerder had ook het Waarborgfonds Sociale Woningbouw kritiek geuit op de Maarnse corporatie. Het bestaande renovatiebeleid zou te veel druk leggen op de financiële positie.

STRUBBELINGEN In 2014 ontstonden er bij de Maarnse woningbouwvereniging strubbelingen over een mogelijke fusie met Heuvelrug Wonen. De volkshuisvester uit Doorn verzorgde toen al een aantal jaren de Maarnse administratie. Sinds vorig jaar zijn ook de dagelijkse werkzaamheden en de servicedesk voor huurders ondergebracht in Doorn.