• Foto: Emile van Laar, directeur van De Hoeksteen en De Schakel en Matthijs Wesseloo, voorzitter van het college van bestuur van Fluenta, bekrachtigen hun samenwerking met een handdruk.

    Edith Hazelzet

'Kwetsbaarheid vereniging verdwenen'

LEERSUM Emile van Laar, directeur van Leersumse basisscholen De Hoeksteen en de Schakel en Matthijs Wesseloo, voorzitter van het college van bestuur van Fluenta, zijn blij met de fusie en kijken uit naar de synergie die deze biedt. De weg naar de fusie was er al één van intensieve samenwerking.

Edith Hazelzet

Wesseloo: ,,Er zijn allerlei wettelijke eisen aan een fusie. Beide partijen zijn volledig doorgelicht qua financiën, personeel, organisatie en dergelijke, om mogelijke knelpunten op te sporen." Gelukkig bleken de vereniging en de stichting na deze röntgenopname volkomen gezond en keurde het Ministerie van Onderwijs de fusie goed. ,,Fusies worden vaak uit noodzaak geboren, maar dat was hier niet aan de orde", benadrukt Wesseloo. ,,De VCBL was op tijd begonnen met rondkijken en had alles keurig voor elkaar."

ACHTTIEN SCHOLEN Binnen de Stichting Fluenta functioneren de achttien protestants-christelijke scholen op basis van gelijkwaardigheid. Zij behouden hun autonomie en cultuur en kiezen zelf hun onderwijskundig concept. Met ongeveer 4700 leerlingen en 450 leerkrachten is Fluenta een middelgrote speler in de provincie Utrecht, met naast Leersum nog 23 locaties in Houten, Nieuwegein, IJsselstein en Vianen. ,,We kijken regelmatig op elkaars scholen mee, wisselen uit, geven feedback en stimuleren elkaar. In april is er een gezamenlijke studiedag voor alle leerkrachten. Zo werken we met elkaar op, denken samen na en ontwikkelen we ons binnen ons netwerk van gelijkgestemde scholen."

Emile van Laar is toegetreden tot het directieberaad van Fluenta en vindt dat prettig. ,,Tot nu toe moest ik als directeur mijn eigen ontwikkeling zelf organiseren. Nu krijg ik meer professionele input. De kwaliteitsbewaking ligt buiten jezelf en je kunt elkaar scherp houden."

Voor de leerlingen en de ouders verandert er volgens hem niet veel, maar op de achtergrond hebben de Leersumse scholen voordeel van de schaalvergroting met zaken als een intern administratiekantoor en de invallerspool van leerkrachten. ,,De kwetsbaarheid van een kleine vereniging is nu verdwenen. We hebben meer zekerheid, ook voor ons personeel en de continuïteit van het christelijk onderwijs in Leersum is voor de komende jaren gegarandeerd. We zijn drie jaar bezig geweest met de voorbereidingen en al die tijd voelde het goed. De identiteit, het ambitieniveau en de cultuur sluiten naadloos bij elkaar aan. We zijn trots op het nieuwe bordje dat straks bij onze voordeuren hangt."

AMBITIES Fluenta heeft geen ambities om verder te groeien. Aan groei zit een grens, aldus Wesseloo, die graag de menselijke maat wil behouden met de stichting. ,,Ons belangrijkste doel is dat de kinderen op onze scholen lange tijd en met veel plezier onderwijs ontvangen, want onze kinderen zijn de toekomst."

Meer info: www.stichtingfluenta.nl