• Dat er vele makke schapen in één hok gaan, bleek maar weer eens bij de opening van de expositie over Leersum en zijn schapen.

    Edith Hazelzet

'Waarom horen schapen eigenlijk zo bij Leersum?'

LEERSUM 'Leersum en zijn schapen', de nieuwste tentoonstelling van 'De Tijdlijn van Leersum' is vorige week geopend. Hierbij werd ook het boekje 'Schapen in Leersum' gepresenteerd door de Historische Vereniging Leersum (HVL). Deze publicatie krijgen alle leden cadeau in verband met het 25-jarig bestaan van de vereniging.

Edith Hazelzet

KeesJan Spijker, voorzitter van de HVL, overhandigde het eerste exemplaar van 'Schapen in Leersum' aan dorpswethouder Hans Waaldijk. Vervolgens opende deze samen met Daniëlle Vogelpoel van de 'Vereniging Vrienden van de schaapskudde in Leersum', de expositie door een schommelschaap door een doek te trekken. Gera Pronk, dorpsdichter van de Utrechtse Heuvelrug, luisterde de opening op met het speciaal geschreven gedicht 'Arm schaap'.

PUBLICATIE Frans Kromhout en Albert Wessels zijn de samenstellers van 'Schapen in Leersum', de zestiende publicatie van de HVL. ,,We wilden hiermee geen diepgravend wetenschappelijk werk leveren, maar een informatief en leesbaar boekje." Hoofdvraag bij het schrijven was: ,,Waarom had Leersum eigenlijk zijn schapen, en Amerongen de tabak? En niet omgekeerd." Kromhout vertelde in zijn korte toespraak dat ze samen veel plezier hebben gehad tijdens hun zoektocht naar een antwoord. ,,We hebben gezocht op internet, in tijdschriften en boeken, en we spraken met vele mensen. Elke dag leerden we wel iets nieuws over schapen."

De historie van het schapen houden komt aan bod, net als die van de lokale schaapskooien en de schapendriften. Schaapskudden, schaapherders en hun honden worden besproken. Ineke Vrij schreef een hoofdstuk over de verwerking en bewerking van wol. In het boekje wordt ook aandacht besteed aan de wolindustrie in Veenendaal. Het sluit af met allerlei zaken in Leersum die herinneren aan het schapenverleden van het dorp. Natuurlijk ontbreekt de inmiddels haast landelijk bekende schapenrotonde van Cees van Swieten uit 2000 daarbij niet.

EXPOSITIE Tijdlijnbeheerder Jos Rams is er weer in geslaagd een zeer informatierijke expositie neer te zetten in de relatief bescheiden ruimte. Vele afbeeldingen en artikelen illustreren de schapenhistorie van Leersum en Nederland. ,,Op het leesplankje van Hoogeveen zijn schaap en lam twee van de zeventien woorden. Dat zegt wel iets over het belang ervan destijds." Diverse etalagepoppen geven een beeld van de kleding van herders en eindproducten van de wolindustrie. In vitrines worden voorwerpen getoond die te maken hebben met de verzorging van schapen. Ook zijn er bijzondere objecten te zien die zijn geleend van het provinciaal archeologisch depot. Een overzicht van uitdrukkingen en gezegden met schapen erin, maakt het geheel af.

De expositie is tot eind juni te zien tijdens de bemande openingsuren van de Leersumse bibliotheek. Het boekje over de schapen in Leersum is voor niet-leden voor 6 euro verkrijgbaar bij de tentoonstelling en bij de HVL.