• Dorpsjournalist.nl

Kruispunt Doorn blijft zoals het is

DOORN Het grote kruispunt in het centrum van Doorn wordt niet opnieuw aangepakt. De laatste opknapbeurt dateert uit 2008 en sindsdien zijn de files alleen maar langer geworden. De provincie en Rijkswaterstaat hebben daarom 1,4 miljoen euro voor een nieuwe reconstructie beschikbaar gesteld, maar het college zal daar geen gebruik van maken. Dat heeft verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) aan de Heuvelrugpolitiek laten weten.

Michiel Schaaij

VOORSORTEREN De wethouder ziet de verkeersmaatregelen die drie jaar geleden door bureau Royal Haskoning DHV werden voorgesteld niet zitten. De Amersfoortse adviseurs wilden op de Dorpsstraat het verkeer in de richting van Langbroek scheiden van de verkeersstroom in de richting van Leersum. De extra voorsorteerstrook zou wel ten koste gaan van het zebrapad ter plekke en een aantal parkeerplaatsen aan de noordzijde van de weg.

FIETSPAD Verder zou er volgens Royal Haskoning DHV op de Langbroekerweg een nieuw voorsorteervak voor linksafslaand verkeer in de richting van Driebergen gerealiseerd kunnen worden. Daarvoor zou wel het fietspad moeten wijken. Maar wethouder Veldhuizen ziet daar geen heil in omdat daarmee de directe noord-zuid fietsroute helemaal zou verdwijnen.

OMRIJDEN Alternatieve fietsroutes zouden wielrijders dwingen om te ver om te rijden. Daarmee wordt de kwaliteit van de fietsverbinding om zeep geholpen, denkt Veldhuizen. Het college zal daarom aan de provincie laten weten, dat de reservering van 1,4 miljoen euro voor het project kan komen te vervallen. Wel gaat de gemeente nog bekijken of de verkeerslichten beter afgesteld kunnen worden om het aantal files te verminderen.

VERTRAGING De nu gesneuvelde voorstellen van Royal Haskoning DHV waren bedoeld om de doorstroming van het openbaar vervoer op de provinciale weg N225 verbeteren. De ingreep op het Doornse kruispunt zou de vertragingen voor busdiensten flink terugbrengen. Voor automobilisten zou het oponthoud tijdens de avondspits zelfs halveren. Overigens gaf het adviesbureau wel toe, dat binnen de beperkte ruimte het fileprobleem bij het Doornse kruispunt nooit helemaal opgelost kan worden.