Kritiek op uitbreiding bedrijventerrein

MAARSBERGEN Actiegroepen en natuurclubs lopen te hoop tegen het plan om het bedrijventerrein Maarsbergen Oost uit te breiden. Tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst schoof een aantal van hen donderdagavond aan tafel, in een poging de Heuvelrugpolitiek voor zich te winnen. ,,Onnodig en schadelijk voor de natuur", zo luidde het oordeel van de meeste insprekers.

Michiel Schaaij

Aan sympathie voor ondernemer en initiatiefnemer Wim van Wolfswinkel ontbrak het in de raadzaal niet. De gunfactor bleek groot, maar voor de bezwaarmakers gaven de natuurschade en de te verwachten verkeersoverlast toch de doorslag. Patrick Greeven van de stichting Milieuzorg Zeist en omgeving en Nicolette Buiter van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) vrezen onherstelbare schade aan de natuur in het gebied.

OPPERVLAKTE Ook de belangenvereniging Maarn Maarsbergen Natuurlijk (MMN) ziet het plan van de firma Van Wolfswinkel niet zitten. ,,Als de uitbreiding doorgaat, zal een derde van de bebouwde oppervlakte van het dorp worden ingenomen door bedrijventerreinen. Die verhouding is buitenproportioneel", aldus woordvoerder Musegaas. Bovendien wees hij erop, dat het bedrijventerrein Maarsbergen op te grote afstand ligt van de provinciale weg en de snelweg.

VRACHTWAGENS Het autoverkeer en vrachtvervoer moet dwars door het dorp of via twee landelijke wegen worden afgewikkeld. Volgens Musegaas worden er per dag worden zo'n 500 vrachtwagens op die routes verwacht. Verder plaatsten veel bezwaarmakers vraagtekens bij de behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte. Wethouder Boonzaaijer is optimistischer en hij beloofde nogmaals dat de uitbreiding van bedrijventerrein Maarsbergen Oost niet bedoeld is voor ondernemingen van buiten de Utrechtse Heuvelrug.

RAAD VAN STATE De wethouder denkt dat het bestemmingsplan de toets der kritiek bij de Raad van State zal kunnen doorstaan. Maar ook de bezwaarmakers zijn hoopvol en denken dat zij bij juridische procedures aan het langste eind zullen trekken. Voorlopig moet eerst de Heuvelrugpolitiek nog groen licht geven. De raadsleden krijgen er een flinke dobber aan om zich een oordeel te vormen, want de schriftelijke informatie bij het raadsvoorstel beslaat inmiddels duizenden pagina's.