• Remke Spijkers

Kritiek op Staatsbosbeheer leidt tot kamervragen en landelijke petitie

HEUVELRUG De kritiek van Frits van Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer, op het huidige bosbeheer van deze organisatie, in deze krant van 31 januari, deed landelijk veel stof opwaaien. Het onderwerp werd breed opgepikt door onder meer het AD, FD, RD, de Volkskrant en Vroege Vogels. Daarnaast stelde de Partij voor de Dieren vragen aan het college van gedeputeerden van de provincie Utrecht. Ook werden er door GroenLinks schriftelijk kamervragen gesteld aan minister Schouten van LNV. Dinsdag startte een landelijke petitie tegen grootschalige kap en voor een duurzamer natuurbeleid, ondersteund door gezamenlijke bomen- en natuurbelangenorganisaties vanuit heel Nederland.

Edith Hazelzet

Frits van Beusekom is blij met de aandacht voor het bosbeheer door Staatsbosbeheer, en wat daar in zijn ogen verkeerd aan is. ,,Ik krijg privé en in de media bijval van gerenommeerde bosbouwers." In de reacties van de organisatie ziet hij een patroon: ,,Staatsbosbeheer trekt gedeeltelijk het boetekleed aan en belooft beterschap. Kaalkap in strijd met de oppervlaktenormen zal niet meer plaatsvinden. De situatie op de Amerongse Berg zou een uitzondering zijn. Ik ben echter platgebeld door verontruste burgers en actiegroepen vanuit het hele land met vergelijkbare situaties. Bovendien heeft Staatsbosbeheer eerder toegezegd de omvang van de kapvlaktes te reduceren tot maximaal 1 hectare aaneengesloten. En heeft daarná nog kapvlaktes gemaakt die variëren tussen de 1 en de 2,6 hectare. Dit is opgemeten door een professionele landmeter. Maar als het klopt dat de oppervlakte van de kapvlakten nu naar 0,5 hectare is bijgesteld, kan ik dat alleen maar toejuichen."

ONVOLLEDIG De reactie van Staatsbosbeheer in De Kaap van vorige week is volgens Van Beusekom verre van volledig. ,,Er wordt voorbijgegaan aan diverse belangrijke punten, zoals de bodemdegradatie door vlaktekap en bodembewerking, de biomassaoogst en de effecten hiervan op het klimaat. Onze bossen dienen in mijn ogen in optimale conditie te zijn, willen ze bij kunnen dragen aan het behalen van de klimaatdoelen." De bodems in het onderzochte gebied waren volgens hem al in slechte conditie. ,,Door bodembewerking kregen ze de genadeklap. Ik vraag mij af op welke manier Staatsbosbeheer denkt zijn beleid gericht op veerkrachtige bossen met goede bodem- en waterkwaliteit, waar te gaan maken. In de percelen met kaalkap op de Amerongse Berg is de bodem ecologisch dood. Ik zie graag de faunatellingen tegemoet die zij zeggen daarvan te hebben." Ook wil hij weten hoe de omzetting natuurbos in productiebos precies in zijn werk is gegaan. ,,Er is mij verteld dat de omzetting in Amerongen gecompenseerd is met plekken in het Leersumse Veld. Welke en hoeveel hectare? Het is daarnaast een bestemmingswijziging. Is die door de provincie of door de gemeente gesanctioneerd?"

KLEM Van Beusekom benadrukt dat hij er niet op uit is om Staatsbosbeheer 'de grond in te boren': ,,Natuurlijk heb ik kritiek, maar mijn bedoeling is om duidelijk te maken dat veel van de fouten die worden gemaakt en de structurele problemen die er zijn zoals de te hoge werkdruk, worden veroorzaakt door het feit dat Staatsbosbeheer klem zit. Alleen de politiek kan dit oplossen door haar verantwoordelijkheid te nemen en Staatsbosbeheer met voldoende middelen in staat stelt weer fatsoenlijk beheer te plegen."

LEZERSREACTIES Bij 'Achter De Kaap' sloeg Jan Meijer, geboren en getogen in het Amerongse Berghuis, aan op het Staatsbosbeheer-credo 'Bos blijft bos'. ,,Het bos bij Amerongen lijkt op geen enkele wijze meer op het bos zoals ik dat ken van 65 jaar geleden. Dus daar hoef je bij mij niet mee aan te komen zetten." Teun Monster vond dat de reactie van Staatsbosbeheer thuishoorde op de betaalde pagina 'Zakelijk': ,,Als bedrijfspromotie dus. De Kaap kon zijn journalistieke functie niet vervullen, doordat Staatsbosbeheer geen interview gaf."