• De Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. Na het vertrek van de mariniers krijgt de kazerne in 2021 een nieuwe bestemming.

    Dorpsjournalist.nl

Kritiek op plannen voor kazerneterrein

DOORN Het voorlopige plan voor de toekomst van het kazerneterrein aan de Mariniersweg heeft tot een stroom kritische reacties geleid. Een aantal deelnemers aan het inspraaktraject herkent zich niet in de uitkomst en is teleurgesteld. De algemene teneur: er komen te veel huizen en te hoge woonblokken. Bovendien zou de verkeersoverlast door de nieuwbouwwijk worden onderschat.

Michiel Schaaij

EENSGEZIND Donderdagavond startte de gemeenteraad met de eerste van twee beeldvormende vergaderingen, waarbij ook omwonenden het woord kregen. Woordvoerders van de belangengroep Woestduinlaan/Frans Halslaan, de belangengroep Stamerweg/Rozenlaan en de vereniging Ludenkwartier zijn teleurgesteld omdat op belangrijke punten onvoldoende rekening is gehouden met de uitkomst van de participatie-avonden.

UITSTEL Ze pleitten ervoor om het besluit over het voorlopige plan uit te stellen tot onderzoeken zijn afgerond en belangrijke vragen zijn beantwoord. Ook de Vereniging Leefbaarheid Doorn (VLD) wil meer tijd nemen voor de besluitvorming. ,,Waarom een kostbaar participatieproject op poten zetten, als de ambtelijke plannen toch al vast liggen? Dat leidt alleen maar tot frustratie", aldus VLD-bestuurslid Tjitte Steenhuizen.

TWIJFELS Formeel dient de Heuvelrugpolitiek de kaarten nog even bij de borst te houden, maar Teunis Reedijk van collegepartij CDA sprak zijn mond donderdagavond al voorbij. ,,Ik heb de indruk dat we toch niet helemaal klaar zijn met het participatieproces", aldus Reedijk. Ook raadsleden van andere partijen lieten doorschemeren daarover twijfels te hebben.

WONINGNOOD Intussen heeft woningcorporatie Heuvelrug Wonen laten weten graag aan de slag te gaan op het kazerneterrein. In een brief aan het Rijksvastgoedbedrijf wijst corporatiebestuurder Jos Sleyfer op de kwantitatieve en kwalitatieve woningnood in Utrechtse Heuvelrug. De wachttijd voor sociale huurwoningen is de laatste jaren snel opgelopen tot tien jaar en er is vraag naar alle woningtypen.

TINY HOUSES Sleyfer pleit voor de bouw van eengezinswoningen in de sociale sector, betaalbare woningen voor starters en jongeren en voor seniorenappartementen. Daarnaast is het kazerneterrein volgens Heuvelrug Wonen uitermate geschikt voor de bouw van zogenaamde tiny houses. Die zouden ingezet kunnen worden voor begeleid wonen van speciale doelgroepen.