• Residence Bosstraat

Kritiek op plan Bosstraat

DRIEBERGEN De welstandscommissie is het niet eens met de vormgeving van de toekomstige appartementen aan de Bosstraat. Op de plek van de Eurowinkel en het voormalige gemeentekantoor komen 15 woningen in het dure, middeldure en sociale segment. Maar uit documenten die deze krant bij de gemeente heeft opgevraagd, blijkt dat welstand MooiSticht veel kritiek heeft op de bouwtekeningen.

Michiel Schaaij

KRITIEK Tussen september vorig jaar en juni van dit jaar brachten bouwkundige en cultuurhistorische adviseurs vier keer een negatief advies uit aan het Heuvelrugcollege. Zo is er ernstige kritiek op de voorgestelde voorgevel van het nieuwbouwpand. De welstandscommissie vindt bovendien  dat de architect de geschiedenis van de Stichtse Lustwarande teveel kopieert en zou liever een eigentijdse vertaling zien.

WOONKWALITEIT Daarnaast zijn de adviseurs bang dat het aanzicht van het gebouw snel zal verrommelen, vanwege de geplande voortuintjes bij de appartementen op de begane grond. Ook de parkeervoorziening aan de achterzijde van het 3-woonlagen hoge gebouw is niet naar de zin van MooiSticht. De parkeerplaatsen worden vrijwel tegen de achtergevel gesitueerd. Dat zou niet tot een hoogwaardig beeld leiden en gaat ten koste van de woonkwaliteit.

ONSAMENHANGEND In het eerste advies van september vorig jaar betitelt MooiSticht het ontwerp zelfs als 'onsamenhangend' en 'een karikatuur'. De stijl zou te veel concurreren met de naastliggende buitenplaats Sparrendaal. Na die kritiek werden enkele aanpassingen in de bouwtekeningen aangebracht, maar volgens de welstandsadviseurs werd daarmee niet tegemoet gekomen aan de bezwaren.

NEGEREN Hoewel welstandsadviezen meestal worden opgevolgd, kozen burgemeester en wethouders ervoor de kritiek van MooiSticht te negeren. Volgens wethouder Gerrit Boonzaaijer (SGP) heeft het plan van de projectontwikkelaar voldoende draagvlak bij inwoners. Hij verwees daarbij naar de uitkomst van een enquête van belangenvereniging Tussen Heuvelrug & Wetering.