• Dorpsjournalist.nl

Kritiek op kazernesluiting Doorn

DOORN In marinierskring is opnieuw twijfel geuit over de sluiting van de Van Braam Houckgeestkazerne en de verhuizing naar Vlissingen. Volgens het regionale Zeeuwse dagblad PZC zouden veel mariniers helemaal geen zin hebben om te verkassen. De Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel (VBM) zegt steeds meer signalen in die richting te ontvangen en voorziet mede een ware leegloop bij het Korps Mariniers.

Michiel Schaaij

Eerder waarschuwde de militaire vakbond AFMP er al voor, dat de verhuizing naar Vlissingen slecht dreigt uit te pakken. Het Ministerie van Defensie zou zijn beloftes niet nakomen. Gevreesd werd dat belangrijke faciliteiten op de nieuwe kazerne ontbreken. Ook de VBM noemt het op zijn website ,,zeer onduidelijk of de nog op te leveren kazerne in Vlissingen gaat voldoen aan de belangrijkste eisen van het personeel".

GARANTIES Verder is de vakbond boos over de onduidelijkheid rond de gewenste schietbaan op de nieuwbouwkazerne. Ook bestaan er twijfels of er in Vlissingen genoeg geschikte stallingsruimte voor militaire voertuigen beschikbaar komt. De vakbond denkt dat er vanwege budgettaire problemen concessies worden gedaan en dat de kazerne als gevolg daarvan onvoldoende toekomstbestendig zal zijn. Ten slotte zegt de VBM dat het personeel geen beloftes maar garanties wil over oefengebieden in de directe omgeving van de kazerne.

CHARMEOFFENSIEF Intussen bereidt de provincie Zeeland een charmeoffensief voor om goodwill bij Doornse mariniers te kweken. Zo staat er in augustus een familiedag op het programma. Met virtual reality krijgen de mariniersgezinnen een aantrekkelijk beeld van Zeeland voorgeschoteld. Ook wordt er op de familiedag informatie aangeboden over woonmogelijkheden en vacatures in Vlissingen en omgeving. In de techniek, zorg, horeca, toerisme en dienstverlening zouden volop banen beschikbaar zijn voor gezinsleden van de Doornse mariniers.

MEER INSPRAAK Donderdagavond moet de Heuvelrugpolitiek voor het eerst een besluit nemen over de toekomst van de kazerne. Het lijkt erop dat de gemeenteraad zich voorlopig niet wil vastleggen op het aantal woningen dat op het vrijgekomen mariniersterrein gebouwd mag worden. Een amendement dat wordt voorbereid door D66-raadslid Dorien Schults, vraagt om meer onderzoek en gunt inwoners en belangengroepen meer inspraakmogelijkheden.