• (Archieffoto).

    Robin Utrecht

Koningin Máxima opent De Delerij

DRIEBERGEN Niemand minder dan Koningin Máxima opent op donderdagmiddag 7 juni het gebouw De Delerij in Driebergen. Het gebouw, de voormalige kerk aan de Oranjelaan, is geheel heringericht om onderdak te bieden aan de Eurowinkel, De Inloop, Taalcoaching Heuvelrug, Prima Perspectief en het Repair Café.


In de nieuwe situatie is alles voor, met name, asielzoekers en vluchtelingen onder één dak te vinden. Deze organisaties vormen in hun samenwerking een voor Nederland uniek project, te meer daar de meeste activiteiten worden gefinancierd door de opbrengsten van de Eurowinkel.


BETROKKENHEID ,,Dat zij ons verzoek om ons nieuwe gebouw te komen openen heeft ingewilligd beschouwen wij als een blijk van grote waardering voor ons werk," zegt Jef Helmer, secretaris van de stichting Vluchtelingkinderen. ,,De argumenten die we in onze brief van begin november 2017 hebben vermeld waren kennelijk motiverend: een kerkgebouw krijgt een nieuwe maatschappelijke functie, de betrokkenheid van koningin Máxima bij lokale initiatieven, vooral waar het gaat om groepen die een steuntje in de rug nodig hebben en haar positie als beschermvrouwe van het Oranje Fonds."

Hare Majesteit wordt, nadat ze de naam aan de voorgevel heeft onthuld, rondgeleid door het gebouw waar ze een beeld krijgt van de Eurowinkel, hoe de taalcoaches werken en spreekt met vrouwen die aan het naaien zijn in De Inloop. Ze spreekt met asielzoekers en vluchtelingen die door de stichting Vluchtelingkinderen zijn ondersteund en via het project Prima Perspectief aan een zinvolle vrijwilligersplek zijn geholpen.


DELERIJ De naam De Delerij is de winnende naam uit een hiervoor uitgeschreven wedstrijd en staat voor: het gezamenlijk delen van het pand, geven om te delen, deeleconomie en het delen van kennis en culturen. Tijdens de openingsceremonie zal mevrouw Wil Doornenbal die de naam bedacht heeft kort toelichten hoe zij op deze naam gekomen is. Harmonie Aurora zal het publiek dat Koningin Máxima voor De Delerij opwacht met feestelijke muziek vermaken. Een kinderkoortje uit het AZC-Leersum zingt Hare Majesteit toe als ze op de entresol in de Eurowinkel is aangekomen. De stichting Vluchtelingkinderen, eigenaar van het pand en verantwoordelijk voor de Eurowinkel, ondersteunt met de opbrengst van de Eurowinkel asielzoekers en vluchtelingen door hen te begeleiden naar vakopleidingen, betaalt de studiekosten, verzorgt de Bed, Bad en Brood-regeling voor de gemeente Zeist en gedeeltelijk voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug en financiert mede de gezinshereniging voor statushouders. De Eurowinkel is tevens een leer-, werkervaringsplek voor vluchtelingen.

GEDENKWAARDIG Op de bedrijfsleider na wordt al het werk verricht door tientallen vrijwilligers: het sorteren van kleding en boeken, het inrichten en schoonhouden van de winkel, de bediening in de kantine, het begeleiden van asielzoekers naar opleidingen en hen daarin ondersteunen. Er is nog steeds behoefte aan nieuwe vrijwilligers. ,,In ons nieuwe pand, dat echt weldadig aandoet in vergelijking met het pand aan de Bosstraat, willen we ook het niveau van ons assortiment verhogen. Aarzel niet om uw kleding en boeken bij ons af te geven", aldus Helmer. De opening van De Delerij door de koningin zal een gedenkwaardig moment zijn voor de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug. De Stichting Vluchtelingkinderen verwacht dat het zeker ook zal bijdragen aan versterking van het draagvlak in de gemeente voor een humane opvang van asielzoekers en vluchtelingen.