• Robert Vos

Kogel door de kerk: Uitkijk en Meander fuseren

AMERONGEN Volgend schooljaar lijkt het vrijwel zeker dat het aantal leerlingen van openbare basisschool Wereldkidz Uitkijk onder de opheffingsnorm van 23 leerlingen komt. Dit is deze week voor de tweede keer besproken met de ouders. Het was voor iedereen duidelijk dat een fusie met Wereldkidz Meander onvermijdelijk is. Gaby de Jongh, directeur van Wereldkidz Uitkijk betreurt het dat dit besluit genomen moet gaan worden: ,,Het team en de ouders hebben zich maximaal ingezet voor het behoud van de school. Helaas heeft dit niet het gewenste effect gehad."

Het leerlingaantal van WereldKidz Uitkijk neemt steeds verder af. Als het aantal leerlingen onder de 23 komt is een school volgens de wet niet meer levensvatbaar. ,,Samen met de ouders is geprobeerd om de Uitkijk te laten voortbestaan. De ouders vinden het onbegrijpelijk dat niet méér gezinnen hun weg naar de Uitkijk vonden en kozen voor deze geweldige school. Er is door WereldKidz contact gezocht met andere basisscholen in Amerongen om te verkennen of het mogelijk was om openbaar onderwijs in deze dorpskern te behouden. Dit bleek om verschillende redenen niet mogelijk. En ook de werving voor meer leerlingen heeft niet het resultaat opgeleverd waarop iedereen binnen WereldKidz Uitkijk hoopte'', aldus de directie in een persbericht.

De school blijft dit schooljaar in ieder geval open en we hopen met alle kinderen het schooljaar gezamenlijk af te sluiten. Gaby de Jongh: ,,Het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen staat voorop. Wij blijven tot de laatste schooldag kwaliteitsonderwijs geven, met oog voor de talenten van ieder kind."

Alle leerlingen en hun ouders worden zorgvuldig begeleid naar een nieuwe school. De directie en het team zijn in gesprek met andere scholen om dit proces voor alle partijen zo soepel mogelijk te laten verlopen. In januari vinden er persoonlijke gesprekken plaats met alle ouders om tot een passend schooladvies te komen. De ouders van de leerlingen in groep 7 hebben de wens uitgesproken om de kinderen als groep bij elkaar te houden. De school zal haar uiterste best om groep 7 bij elkaar te houden, zodat zij gezamenlijk hun basisschool periode kunnen afmaken.