• Marc Satijn

Klachten over aanpak asfalt

DRIEBERGEN Asfalteringswerkzaamheden aan de Loolaan, Arnhemse Bovenweg en Horstlaan in Driebergen hebben geresulteerd in een regen aan klachten en ontevreden buurtbewoners. De drie wegen werden voorzien van een zogenaamde 'asfaltdeklaag', aangezien de wegen de komende tijd intensiever zullen worden gebruikt vanwege omleidingsroutes. ,,Het hele dorp spreekt schande van de situatie", zo verwoordt de aan de Loolaan wonende Mayke Groenendaal.

Marc Satijn

 

Groenendaal stelt dat het klachten heeft geregend bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Een feit dat wordt beaamt door wethouder Henk Veldhuizen (CDA). ,,Ik weet dat er klachten zijn geweest en dat die terecht zijn. Een samenloop van omstandigheden heeft er voor gezorgd dat de reparatie niet is geworden wat het had moeten worden", aldus de wethouder.

 

WASSTRAAT Daarnaast zou de gemeente dagenlang overtollig grind op de weg hebben laten liggen, maar geenszins tegemoet zijn gekomen aan het schoonmaken van stoepen, voortuinen, houtwerk, beglazing en auto's. ,,Wij hebben dit geprobeerd te compenseren door de bewoners van de Loolaan een bon te geven voor de wasstraat", vertelt Veldhuizen.

 

KLACHTEN Ook zouden serieuze klachten door de gemeente naast zich neer worden gelegd en niet worden beantwoord. ,,Ik heb zelf enkel een online melding gedaan en heb daar een kort antwoord op gekregen. Maar op een aanvullende email heb ik niets meer vernomen", stelt Groenendaal, die inmiddels meer mensen heeft gesproken die een brief hebben ingestuurd en nog steeds wachten op een antwoord. ,,Klopt", stelt Veldhuizen.,,Een mailtje wordt rechtstreeks behandeld, klachten gaan via een langere procedure."

 

AANPAK De komende periode gaat de Gemeente de weg opnieuw aanpakken en herstellen waar nodig. ,,Op een aantal delen wordt er op een andere manier afgestrooid en de fietspaden krijgen een nieuwe deklaag", aldus Veldhuizen, die om financiele redenen gekozen heeft voor een slijtlaag, en niet voor een nieuwe asfaltlaag. ,,Het is gekkenwerk om een nieuwe laag kapot te laten rijden in de periode van een omleiding."