• Picasa

Kinderkoor van start in Leersum

LEERSUM Het succes van het Korenfestival voor basisscholieren, dat in april in de Maartenskerk in Doorn plaatsvond, is de directe aanleiding voor het oprichten van twee kinderkoren op de Utrechtse Heuvelrug. Kinderen die door het festival enthousiast zijn geworden over zingen, kunnen vanaf deze maand terecht bij nieuwe kinderkoren in Driebergen en Leersum.

Edith Hazelzet

Bij het koor in Leersum is plaats voor twintig tot dertig kinderen in de leeftijd van groep 4 tot en met 8. ,,Het festival vond plaats in een kerk, maar dit nieuwe koor heeft niet per se een christelijke insteek", vertelt Debby Saft, die het koor in Leersum zal gaan leiden.

Het repertoire zal afhangen van wat bij de groep past. Van pop, klassiek en Nederlandstalig, alles zal voorbij komen. We gaan zeker niet alleen kinderliedjes zingen, of Nick & Simon. Juist de breedte vind ik zo leuk. Ik wil hen van alles laten ervaren."

Tijdens de proefles, dinsdag 8 september, kunnen kinderen ondervinden wat zingen in een koor is, maar ook vragen stellen. Saft nodigt nadrukkelijk jongens uit om dinsdag te komen, aangezien zij altijd in de minderheid zijn in koren.

Tijdens het korenfestival begeleidde Debby Saft twee koren en naar aanleiding daarvan werd zij benaderd door SCAUH (Stichting Culturele Activiteiten Utrechtse Heuvelrug) om in Leersum dirigente te worden. Saft volgt de opleiding tot muziekdocent aan het conservatorium in Utrecht en zingt zelf in een jongerenkoor in Nieuwegein. ,,Het begeleiden van de twee schoolkoren was een deel van mijn stage. Nu moet ik nog mijn eindconcert geven en een scriptie schrijven en dan studeer ik af."

Drie maanden lang leidde Debby de repetities van de Doornse basisscholen De Kameleon en Dalton Nicolaas, die uiteindelijk het festival won. ,,Het festival was een groot succes bij zowel de kinderen, als de leerkrachten en ouders. Zelf ben ik ook zo enthousiast geworden, dat ik volmondig 'ja' zei tegen SCAUH. Het is erg leuk om alles wat je geleerd hebt, in de praktijk toe te passen."

Saft betreurt dat er in Nederland zo is bezuinigd op muziekonderwijs door vakdocenten. ,,De groepsleerkrachten worden nu geacht muziekles te geven, terwijl dat lang niet voor iedereen is weggelegd met de weinige uren muziekonderwijs die zij zelf op de Pabo hebben gehad. En als je ziet wat een goede muziekles losmaakt bij kinderen; die stralende gezichten."

Eerder dit jaar stelde minister Jet Bussemaker van Onderwijs 25 euro miljoen beschikbaar aan basisscholen om tot 2020 leerkrachten te trainen in het geven van muziekonderwijs. Joop van den Ende verdubbelt dit bedrag. ,,Dus scholen grijp je kans en doe een subsidieaanvraag bij cultuurparticipatie.nl", besluit Debby Saft.

Dinsdag 8 september kunnen kinderen meedoen met een proefles in basisschool De Schakel van 15.30 tot 16.30 uur. Ervaring is niet vereist. Ook kinderen uit omliggende dorpen zijn van harte welkom. Voor meer informatie: Debby Saft 06-18333401.