• Michiel Schaaij
  • Heuvelrug Wonen
  • Cees Schippers
  • Cees Schippers

Kerktoren omgezaagd

DOORN De zaag ging maandagochtend in de spits van de Kampwegkerk. Die werd in opdracht van kerkeigenaar Heuvelrug Wonen van het gebouw getakeld, om gerestaureerd te worden. De kerkklok in de torenspits zweeg jarenlang, uit angst dat het torentje zou instorten door de trilling van klokgelui. Zelfs toen er nog erediensten in de toenmalige gereformeerde kerk werden gehouden, bleef de klok stil. Jogchem Bagijn, directeur/eigenaar van Boswijk Bouw die het groot onderhoud van de torenspits voor Heuvelrug Wonen uitvoert, verwacht dat rond de zomer volgend jaar de torentrans weer wordt teruggeplaatst. In de tussentijd wordt de toren geïnspecteerd en de reparatie ter plekke uitgevoerd.