• Museum Huis Doorn.

    Archief BDUmedia

Keizerswei toch in beeld voor langparkeren

DOORN Op de Keizerswei tegenover Huis Doorn komt misschien toch een beperkt aantal verharde parkeervakken voor langparkeerders. Ondernemersclub VOCD vroeg vorige maand om zo'n voorziening, maar werd toen door het college met een kluitje in het riet gestuurd. Na stevige kritiek in de gemeenteraad bleek echter dat verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) de parkeermogelijkheden op de Keizerswei toch wil onderzoeken.

Michiel Schaaij

GRASSPRIETJES Raadsleden hadden vorige week donderdagavond geen goed woord over voor de manier waarop het college de VOCD-voorstellen had afgewimpeld. Vooral de toonzetting van de collegebrief viel in verkeerde aarde. Verder zou er in Doorn geen plek zijn voor extra parkeerplekken, zonder het groene karakter van het dorp aan te tasten. ,,Grassprietjes zijn kennelijk belangrijker dan leefbaarheid", schamperde CDA-er Peter Kranenburg.

EIGEN SCHULD Ook andere gemeenteraadsleden waren niet te spreken over de handelwijze van burgemeester en wethouders. Volgens de brief van het college aan de ondernemers zou het ,,ervaren tekort aan parkeerplaatsen" vooral te maken met het parkeergedrag van inwoners en de ondernemers zelf. ,,Het college zegt eigenlijk tegen de ondernemers: eigen schuld, dikke bult", concludeerde VVD-er Evert de Boer ontevreden. Erwin Kamp (D66) zei geschokt te zijn over het antwoord dat de ondernemers kregen.

AFGESCHEEPT Ondernemersvoorman Chris Kraan liet nogmaals blijken zich afgescheept te voelen en kwalificeerde de collegebrief als ,,belerend". Bovendien wees Kraan op de ongelijke behandeling als het over parkeerfaciliteiten gaat. ,,Als wij om langparkeerplekken vragen, is niets mogelijk. Maar zodra er in het cultuurhuis een congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten wordt gehouden, kan ineens wel alles."

GEEN ONWIL Verkeerswethouder Henk Veldhuizen (CDA) ontkende dat er sprake is van onwil bij de gemeente. Hij wil het parkeerprobleem in en rond het centrum gaan aanpakken door een betere bewegwijzering naar bestaande parkeerplaatsen aan de Van Bennekomweg en de Ludenlaan, die lang niet altijd vol staan. Bovendien beloofde hij de mogelijkheid voor een permanente parkeerstrook op de Keizerswei te bekijken.