• Dorpsjournalist.nl
  • Terra Incognita

Kazerne-verkoop laat op zich wachten

DOORN Berichten in de media dat het Ministerie van Defensie de marinierskazerne niet wil verkopen, werden maandag in een raadsbijeenkomst ontkracht door VVD-wethouder Rob Jorg. Volgens een aantal regionale dagbladen zou staatssecretaris Barbara Visser (eveneens VVD) hebben laten weten, voorlopig helemaal geen plannen voor de verkoop te hebben. Daarmee zouden de kansen op woningbouw slinken.

Michiel Schaaij

Maar volgens wethouder Jorg zijn de uitspraken van zijn partijgenoot in Den Haag niet verbazingwekkend. Jorg zegt dat hij in het woordelijke verslag van het Tweede Kamerdebat is gedoken. ,,Daar is alleen maar gezegd, dat er op dit moment nog geen onomkeerbare stappen zijn gezet voor het vertrek van de mariniers. En ook dat er op dit moment nog geen concrete verkoopprocedure voor het terrein is gestart."

BESLUIT Die gang van zaken is volledig in overeenstemming met eerdere afspraken tussen de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf, dat eigenaar is van de Van Braam Houckgeestkazerne. Volgens wethouder Jorg zou het Rijksvastgoedbedrijf pas gaan verkopen, nadat het inspraakproces over de invulling van het terrein helemaal is afgerond en de gemeenteraad een besluit heeft genomen.

TWIJFELS De twijfels over de toekomst van de Doornse kazerne namen toe, na publicatie van een recente nieuwsbrief van de medezeggenschapscommissie van de mariniers. Daarin werd gemeld dat anti-terreureenheid MARSOF niet zou meeverhuizen naar Vlissingen. Ook na het vertrek van de overige mariniers zou MARSOF nog een tijdje vanuit Doorn blijven opereren.

GEHEIM Vragen vanuit de gemeenteraad over het aantal mariniers dat in Doorn blijft, kon de wethouder niet beantwoorden. ,,Ik denk zelfs dat dat geheim is", zei Jorg. ,,Maar het was al wel bekend dat een bepaalde eenheid niet mee zou gaan naar Vlissingen. Vanwege haar anti-terreurtaken moet MARSOF in het midden van het land gevestigd blijven. Maar dat is wat anders dan dat ze in Doorn moeten blijven."