• De nieuwe directeur Jan-Pieter Bakker heeft zin in zijn nieuwe uitdaging.

    Corina Blommendaal

Jan-Pieter Bakker nieuwe directeur G. Voetiusschool

DOORN Sinds de zomervakantie heeft de Gisbertus Voetiusschool een nieuwe directeur, Jan Pieter Bakker (28). Hij heeft al ruime ervaring opgedaan in zowel lesgeven als functioneren binnen een managementteam op de Wartburg-school in Woudenberg.

Corina Blommendaal

Bakker gaf na het afronden van de PABO les in de bovenbouwgroepen en volgde nog als aanvullende studie op het gebied van gedrag de master SEN (Special Educational Needs). ,,Ik vind werken vanuit onderwijsbehoeften heel belangrijk en nodig, om op het gebied van interne begeleiding binnen scholen kinderen goed te kunnen helpen." Wel werd hem door deze opleiding duidelijk dat hij vooral veel affiniteit met leidinggevend en visionair werken had. Toen er na een aantal jaren ruimte kwam in het managementteam, greep hij zijn kans werd hij teamleider. ,,Toen de directeur ziek werd, heb ik samen met de andere teamleiders alle taken twee jaar lang overgenomen. Vanaf dat moment wist ik echt dat ik dat werk heel graag wilde blijven doen."

SAMENWERKING Toen de Gisbertus Voetius met deze vacature kwam, was dat een prachtige kans voor hem. ,,We hebben als directies het samenwerkingsverband Vebakowosz, waar alle reformatorische scholen in regio West-Gelderland en Oost-Utrecht onder vallen. Wij hebben meerdere keren per jaar een studiedag en overleg waarin we ontwikkelingen samen oppakken. Vanuit daar kende ik de vorige directeur van deze school al. Nadat we in gesprek waren gegaan werd al snel duidelijk dat ik als nieuwe directeur mocht beginnen."

REFORMATORISCHE BASISSCHOOL De Gisbertus Voetiusschool heeft een regiofunctie. De ongeveer honderd leerlingen komen zowel uit Doorn als uit de omliggende dorpen zoals Amerongen, Bunnik, Cothen, Driebergen, Leersum, Maarn, Langbroek, Werkhoven en Wijk bij Duurstede. ,,Deze dorpen hebben ook christelijk onderwijs, maar reformatorisch onderwijs gaat net een stap verder als het gaat om Godsdienstige vorming", legt Bakker uit. ,,Daar kiezen mensen bewust voor. Het christelijk geloof is bepalend voor ons handelen. Niet in de eerste plaats het navolgen van wetjes en regeltjes, maar het besef dat Gods geboden heilzaam zijn voor iedereen. Dit drijft ons in ons onderwijskundig en pedagogisch handelen. Het geloof in God en Zijn Woord geeft richting, steun en toekomst. De kern van de Bijbelse boodschap die wij de kinderen mee willen geven, is dat ze behouden kunnen worden door het geloof in Jezus Christus."

BIJBEL ALS RODE DRAAD Iedere morgen wordt er uit de Bijbel verteld en is in alle lessen de Bijbelse boodschap verweven. ,,Zoals bij Natuur de verwondering over de schepping en dat je daar als mens rentmeester van bent en je kunt verwonderen over de scheppende hand van God in de natuur'', vertelt Bakker. ,,Maar ook bij een vak als rekenen kan je bijvoorbeeld symmetrie als iets zien dat in de natuur terug te zien in als onderdeel van de schepping. Als je die verbanden ziet is het terug te vinden in alle vakken. Op die basis proberen we goed onderwijs te geven, dat is ons uitgangspunt." Bakker legt contacten met andere scholen binnen Doorn. ,,Ook al is onze manier van lesgeven anders, ik vind het belangrijk dat die verbinding er is en we betrokken zijn bij activiteiten die hier worden georganiseerd voor kinderen."