• Wildbeheereenheid Kromme Rijn

Jagers tellen stuk meer reeën

HEUVELRUG De jagers van de lokale jagersvereniging Kromme Rijn (Wildbeheereenheid Kromme Rijn) hebben op 23 en 24 maart reeën geteld in de Kromme Rijnstreek. Het aantal getelde reeën betrof 1.166 stuks. Het tellen van de reeën in het gebied is voor de jagers een jaarlijks terugkerende activiteit. En dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar.

,,Ieder jaar tellen wij de aantallen reeën in onze regio'', zegt Piet van Dijk, voorzitter van wildbeheereenheid Kromme Rijn. ,,Wij voelen ons verbonden met ons veld. Het tellen van verschillende diersoorten, waaronder reeën, maakt onderdeel uit van onze vaste activiteiten. Het geeft ons een goed beeld van de ontwikkeling van de stand en de conditie van de dieren. Tellen vindt plaats in samenwerking met medewerkers van natuurorganisaties en andere vrijwilligers die zich verbonden voelen met het landschap. Voor deze telling werkten we samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Utrechts Landschap.''

GEGEVENS De telgegevens worden door de jagers ingevoerd in een centrale database. Met behulp van rekenmethodes bepaalt de Faunabeheereenheid van de provincie de draagkracht van het gebied voor het aantal reeën. Dit jaar telden de jagers 1.166 reeën. In vergelijking tot de afgelopen jaren is dit een stijging, vorig jaar werden er in deze streek 1.000 reeën geteld. De stijging kan deels worden verklaard door de perfecte weersomstandigheden (droog), het vroegere tijdstip van telling en de lage temperaturen van de afgelopen weken. Door de lage temperaturen is er weinig voedselaanbod in de bossen waardoor de reeën sneller naar buiten komen om te eten. Hierdoor zijn ze goed te zien. Er werden 644 vrouwelijke dieren geteld en 414 mannelijke dieren. 108 dieren stonden zo ver weg van de tellers, dat het geslacht niet kon worden bepaald. 

KROMME RIJN Jagers zijn het grootste, opgeleide vrijwilligersnetwerk in het Nederlandse buitengebied. Jagers onderhouden het landschap, leggen nieuwe natuur aan, maken en plaatsen eendenkorven en tellen en monitoren dieren. Hun vrijwillige inzet staat gelijk aan 13.000 fulltime banen op jaarbasis. Wildbeheereenheid Kromme Rijn heeft 325 leden en donateurs en is actief in het gebied tussen De Bilt en Rhenen, meer informatie over jagen en de jagers in dit gebied is te vinden op www.wbekrommerijn.nl.