• HNNK

Inwoners willen schonere lucht

HEUVELRUG Inwoners van de Heuvelrugdorpen zijn ongerust over de luchtkwaliteit. Dat zegt het landelijke Longfonds na een bewustwordingscampagne op zijn website. Ruim 41.000 mensen, onder wie 280 Heuvelruggers, gaven aan zich zorgen te maken over luchtvervuiling in hun woonomgeving, veroorzaakt door bijvoorbeeld het verkeer en de rook van houtkachels. De resultaten van het onderzoek worden binnenkort overhandigd aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad.

STOOKVERBOD Het Longfonds vindt dat de plaatselijke politiek moet ingrijpen. ,,Het nieuwe college kan een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de luchtkwaliteit in de Utrechtse Heuvelrug", aldus een persbericht. Gedacht wordt onder andere aan snelheidsbeperkende maatregelen rond locaties met veel luchtvervuiling. Om de overlast van houtrook in te tomen zou bovendien een lokaal stookverbod bij mist en windstilte afgekondigd moeten worden.

ZIEKENHUIS Volgens het Longfonds hebben de meeste Nederlanders geen idee welke gevaren vieze lucht oplevert. Door luchtvervuiling moeten dagelijks meer dan 40 mensen met spoed worden opgenomen in een ziekenhuis. En elk jaar sterven meer dan 12.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Het fonds noemt luchtvervuiling een onzichtbaar probleem. Met de nieuwe campagne Gezonde Lucht wordt daarvoor aandacht gevraagd.