• Archief BDUmedia

Inwoners spreken zich uit over bezuinigingen

HEUVELRUG Inwoners zijn uiterst kritisch over de voorgestelde bezuinigingen op dorpsbibliotheken, consultatiebureaus, speelplaatsen en dorpsactiviteiten. Dat blijkt uit de enquête die de gemeente heeft uitgeschreven. Bijna de helft van de deelnemers vindt het onaanvaardbaar, als het mes in die voorzieningen zou gaan. Nog eens 31 procent vindt dat zo'n ingreep verzacht moet worden.

Michiel Schaaij

In totaal reageerden 2651 mensen op de oproep van het college, om hun mening kenbaar te maken. De kernen Amerongen en Maarn waren daarbij opvallend goed vertegenwoordigd. Niet toevallig zijn dat ook de dorpen waar de bibliotheekfilialen met sluiting worden bedreigd. De vraag is nu of de Heuvelrugpolitiek die publieke afkeuring aan zijn laars lapt. Die kans daalt, mede omdat het college op dit punt op zijn schreden terug lijkt te keren.

BEDRIJFSVOERING De deelnemers aan de enquête geven ook aan, waar dan wél geld te halen valt om iets aan de financiële tekorten van de gemeente te doen. Verreweg de meeste inwoners wijzen daarbij naar de gemeente zelf. Een groot deel van de begroting staat in het teken van de eigen organisatie en bedrijfsvoering. Het college wil daar zo'n ton per jaar op gaan besparen. Maar bijna zeven van elke tien deelnemers vinden dat lang niet ver genoeg gaan.

MINIMA Verder vindt 55 procent dat er best bezuinigd mag worden op natuur, erfgoed en cultuurhistorie. Nog populairder zijn bezuinigingen op toerisme, recreatie en economie. Maar liefst 77 procent van de respondenten vindt dat er op die sectoren flink beknibbeld kan worden. Opvallend genoeg moet ook het minimabeleid van de gemeente het ontgelden.

EVENWICHT Meer dan de helft van de deelnemers aan de opiniepeiling liet weten, dat dorpsgenoten met de laagste inkomens nog wel een veer kunnen laten.  Daartegenover staat dat 37 procent het oneens is met bezuinigingen op ondersteuning, begeleiding en het voorkomen van problematische schulden. Voor- en tegenstanders van besparingen op verkeer en vervoer houden elkaar redelijk in evenwicht. Ook op het gebied van onderwijs geeft de enquête geen duidelijk uitsluitsel.