• Marc Satijn

Inwoners niet overtuigd van parkeerplan voor Maarn

MAARN Een kleinere blauwe zone en een gebied waar een parkeervergunning vereist is, moeten volgens de gemeente een oplossing bieden voor de parkeerproblemen in Maarn. De inwoners zijn niet overtuigd van het resultaat dat dit voorstel zal hebben, zo bleek tijdens de inloopavond dinsdag in De Twee Marken. Naast bewoners, gaven ook vrijwel alle ondernemers uit het centrum acte de présence.

Rondom winkels, NS-station, Gezondheidscentrum en Twee Marken is veel behoefte aan parkeerruimte, waarvan een groot deel auto's van langparkeerders. ,,Het invoeren van genoemde maatregelen leidt tot verplaatsing van het probleem", is een veelgehoorde opmerking. Bovendien valt De Twee Marken buiten de zone. ,,Daar is het een kwestie van wie het eerst komt, het eerst maalt. Het komt regelmatig voor dat het parkeerterrein hier rond de Twee Marken vol staat voordat mijn klanten komen", betoogt de exploitant van het dorpshuis.

BERM VOL BLIK Er is na de invoering van betaald parkeren bij station Driebergen een toename zichtbaar van het aantal langparkeerders in Maarn, beweren aanwezigen. Foto's worden getoond van grasbermen die vol staan met blik. ,,Een veilige haven voor de auto's, alleen gaat het ten koste van het kenmerkende aanzicht van Maarn." Het gereguleerde gebied wordt kleiner en daarmee de ruimte voor het vrij parkeren – ook voor trein forenzen – groter zo valt te lezen in de toelichting op de gemeentelijke informatieborden.

Volgens de planning worden de zomermaanden gebruikt voor het opstellen van een definitieve parkeerverordening, die in het najaar het besluitvormingstraject in gaat. De BOB-procedure geeft inwoners dan de kans om in te spreken bij de gemeenteraad om zo hun visie nogmaals voor het voetlicht te brengen. Uit verschillende gesprekken in de wandelgangen wordt wel duidelijk dat iedere oplossing die geld kost nauwelijks kans maakt.

BETALEN Bewoners die nu in de blauwe zone wonen en met ontheffing gratis bij hun woning kunnen parkeren, ageren tegen de vergunning die ze – als de plannen doorgaan – straks moeten aanschaffen. ,,Eén vergunning kan goed zijn voor twee kentekens, maar voor slechts één parkeerplek. We kunnen dus nog niet tegelijk twee auto'S thuis parkeren en betalen geld toe."

Er is onderzoek gedaan naar de parkeerdruk rondom de Twee Marken, ook met het oog op de ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie (MFA) en de vestiging van beide basisscholen op het terrein. De resultaten zijn dit najaar bekend. ,,Het lijkt me verstandig om te wachten met besluitvorming in Maarn tot een integrale aanpak kan worden gekozen", meent een van de Maarnse raadsleden.

Het laatste woord over het parkeerbeleid in Maarn lijkt nog niet gesproken.