• 112Heuvelrug.nl

Inwoners Heuvelrug voelen zich veilig

HEUVELRUG De inwoners van de Utrechtse Heuvelrug voelen zich veilig in de eigen gemeente. Dit blijkt uit de resultaten van een enquête die afgelopen maand is gehouden op de eerste Veiligheidsdag in de gemeente.

In totaal deden 150 mensen mee aan het onderzoek. Hieruit blijkt dat ruim 72% van de deelnemers zich veilig voelt in de gemeente. 95 Geënquêteerden geven aan dat what's app-groepen kunnen bedragen aan de veiligheid in de wijk, 86 personen willen zelf ook deelnemen aan zo'n groep. 105 Personen zijn tevreden over de inzet van de politie in de wijk. Daarnaast geeft men aan dat men graag geïnformeerd wil worden over incidenten in de wijk via Burgernet en sms-alert.

NOODNUMMER Opvallend was dat op de vraag: 'Welk telefoonnummer gaat u bellen bij een verdachte situatie?' nog een groot aantal mensen koos voor het algemene politienummer 0900-8844 in plaats van het nummer 112. Het landelijke alarmnummer 112 belt u bij spoedeisende/verdachte situaties. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal.

MOBIELE ONDERZOEKSRUIMTE In een 'Mobile Media Lab' konden bezoekers van de Veiligheidsdag enquêtes invullen over hun veiligheidsgevoel. Het Mobile Media Lab is een vrachtwagen die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. Met deze testtruck rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar de mening over en ervaringen met de politie en veiligheid in de gemeente.