• Lex van Lieshout

Inwoner beschuldigt college: 'Misleiding bij De Woerd'

DRIEBERGEN Inwoner Toon van der Sande maakt ernstige verwijten aan het college van burgemeester en wethouders. Achter de open microfoon van de gemeenteraad beschuldigde hij hen van een gebrek aan integriteit bij de sanering van het voormalige composteerterrein bij landgoed De Woerd. Boonzaaijer (SGP) zei zich niet in het relaas van Van der Sande te herkennen.

Michiel Schaaij

Volgens Van der Sande zijn de gemeenteraad en de commissie bezwaarschriften ,,onvolledig, onjuist en misleidend geïnformeerd" door het college. Hij zei die conclusie te baseren op gemeentelijke documenten, die hij boven water kreeg door een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

ONDERZOEK Volgens een oude memo van het college aan de gemeenteraad zou uit onderzoek zijn gebleken dat de puinlaag onder het voormalige composteerterrein schoon was en dus hergebruikt kon worden bij de aanleg van een parkeerplaats elders. Die conclusie leverde de eigenaar van landgoed De Woerd een flinke financiële meevaller op.

VERONTREINIGD Uit de offerte van het bodemonderzoek die door Van der Sande werd opgevraagd, bleek echter iets heel anders. Daarin stond dat het onderzoek zich helemaal niet met de kwaliteit van de puinverharding zou bezighouden. Toen later uitkwam dat het puin wel degelijk verontreinigd was, besloot het college om die kosten voor rekening van de gemeente te laten komen.

GELD VERSPILD Van der Sande concludeerde dat er geld is verspild en dat de geloofwaardigheid van het college is aangetast. Hij wil dat de gemeenteraad de zaak nu gaat onderzoeken. Overigens verzet Van der Sande zich als buurtbewoner al jarenlang tegen de ontwikkelingen op en rond landgoed De Woerd. Daarbij schuwt hij ferme taal niet. Zo zou het college ,,sjoemelen en inwoners met onvolledige en gekleurde informatie buitenspel zetten."

BESCHULDIGING De Heuvelrugpolitiek wist zich donderdagavond niet goed raad met de nieuwe, zware beschuldigingen van Van der Sande. Wellicht komt de kwestie nogmaals in een raadscommissie op tafel. Voorlopig werd de bal bij wethouder Boonzaaijer neergelegd. Hij moet eerst met een schriftelijke reactie komen.