• Jeroen van der Veer

Integrale controle bij autobedrijven op de Heuvelrug

HEUVELRUG Gemeente, politie, brandweer, Belastingdienst, Omgevingsdienst en Stedin hebben woensdag controles uitgevoerd bij verschillende autobedrijven in de gemeente. Deze controles zijn op verzoek van de burgemeester georganiseerd in het kader van de aanpak van ondermijning.

Bij deze controles zijn verschillende aspecten gecontroleerd, waaronder het naleefgedrag van ondernemers met betrekking tot milieuvoorschriften, bedrijfsvoorraad, brandveiligheid en gebruik van elektriciteit. Er zijn in totaal drie autobedrijven en een loods bij een autobedrijf gecontroleerd. Bij alle drie de bedrijven zijn enkele milieuovertredingen geconstateerd. Zo waren er bijvoorbeeld geen voorzieningen getroffen voor brandbare vloeistoffen. Bij twee bedrijven zijn de brandblussers
afgekeurd. Met betrekking tot de andere aspecten zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

CONTROLES De gemeente en de samenwerkende partners hebben met elkaar afgesproken om de komende jaren meer controles uit te voeren om ondermijning tegen te gaan. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit. Bijvoorbeeld illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel zoals gedwongen prostitutie en arbeidsuitbuiting, criminele motorbendes, bedreiging en intimidatie, zorgfraude en vastgoedfraude. Ook kan er sprake zijn van criminelen die gebruikmaken van de gemeente om bijvoorbeeld een vergunning of subsidie aan te vragen om daarmee geld wit te wassen.

De criminele activiteiten vinden stiekem plaats en daardoor duurt het soms lang voordat de gemeente of politie deze ontdekt. Inwoners kunnen meehelpen om ondermijning te bestrijden door alert te zijn en door vermoedens aan de gemeente te melden. Een verdachte situatie kan worden doorgegeven aan de gemeente via www.heuvelrug.nl/melding. Dit kan ook anoniem bij Meld Misdaad Anoniem