• Vincent Jannink

Ingezonden brief: Vluchtelingen

DOORN Het is alweer een aantal jaren geleden en een aantal jaren lang, dat we in Doorn een asielzoekerscentrum hadden in een voormalig opleidingscentrum van de vakbeweging. Naast enkele kleine strubbelingen in de aanvang: nooit enig probleem geweest.

Nu is er een nieuwe noodsituatie ontstaan en gelukkig heeft onze gemeente (nu Utrechtse Heuvelrug) op bescheiden wijze het aantal toegestane bewoners van de centra in Leersum en Overberg vergroot. Maar is daarmee voor UH 'de rek er uit' zoals onze burgemeester dat verwoordde? Er ligt een prachtig aanbod van de Protestantse Kerk van Nederland (PKN): een leegstaand centrum, het Roosevelt-huis.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug doet het niet slecht, met de opvang van honderden asielzoekers in Leersum en Overberg. Maar waarom kan het allemaal niet wat royaler? Het gaat niet ten koste van huisvesting van anderen, de uitvoering wordt verzorgd door een nationaal opererende organisatie en er zijn in het dorp Doorn voldoende mensen te vinden die de noodzakelijke bijdragen (in energie en inzet) willen leveren. Wat let ons? Misschien zou het vertrouwen van het college van b en w in de spankracht van de Doornse burgers wat groter kunnen zijn.

Henk Branderhorst

Doorn

Label:

Vluchtelingen