• Wie gaat Dorpsnetwerk Leersum als vrijwilliger helpen bij het Informatiepunt Leersum?

    Edith Hazelzet

Informatiepunt Leersum start in september

LEERSUM In september start in SCC De Binder het Informatiepunt Leersum waar vragen van inwoners en recreanten beantwoord worden om hen wegwijs te maken in het dorp en de omgeving. Dorpsnetwerk Leersum is de initiator. Het informatiepunt start in de bibliotheek en bij voldoende belangstelling en genoeg vrijwilligers volgt er op termijn een eigen balie.

Edith Hazelzet

Dorpsnetwerk Leersum nam eerder het initiatief tot het Repair Café Leersum, inloop The Cloud en Achter De Kaap. Deze functioneren nu allemaal succesvol onder eigen vlag. Het Dorpsnetwerk bespeurt in zijn contacten met inwoners behoefte aan een plek in Leersum waar men met willekeurig welke vraag terecht kan. Van: welke sportmogelijkheden zijn er voor kinderen, hoe kom ik aan een andere woning, wat is er te doen voor ouderen tot welke evenementen komen eraan?

BREDE DOELGROEP Christien Tichelaar van Dorpsnetwerk Leersum licht toe: ,,We denken dan aan mensen die minder handig zijn met internet, en dus hun vraag niet snel even kunnen googelen. Voor hen hebben we bij wijze van proef al een informatiegids gemaakt waarin alles gewoon op papier te vinden is. Deze is erg enthousiast ontvangen." Monique Gijsen (Dorpsnetwerk) vult aan: ,,Verder denken we aan nieuwe inwoners. Vroeger schreef men zich in aan de balie in het eigen dorp en had je meteen een vorm van contact. Bij het digitale inschrijven ontmoet je niemand meer. Wij helpen deze mensen graag op weg in hun nieuwe leefomgeving."

Inloop The Cloud had deze functie ook, mede voor statushouders. ,,Door het verminderde aantal bewoners van het azc en de veranderde samenstelling, is die vraag nu wat minder. En we merkten dat anderen het moeilijk vonden in te breken bij een tafel waaraan mensen de taal zitten te leren. Van meet af aan is het bij The Cloud de bedoeling geweest informatie te delen. Nu gaan we dat nadrukkelijker doen onder de noemer Informatiepunt Leersum."

CENTRAAL AANBOD Het infopunt zal vanaf september op woensdagmiddagen van 14.00 uur tot 16.00 uur te vinden zijn in de bibliotheek. ,,Daar is men enthousiast over ons plan en krijgen we alle medewerking," aldus Tichelaar. Ook informatie over verenigingen, cursussen en recreatie maakt deel uit van het aanbod. ,,We denken aan informatie op alle levensterreinen en voorzieningen. Als we een probleem rond eenzaamheid signaleren, proberen we iemand op weg te helpen om aansluiting te vinden. Er is veel te doen in Leersum, maar vindt het maar eens wanneer je in je eentje thuis zit. We hopen dat het informatiepunt als laagdrempelig ervaren zal worden: in het dorp, door het dorp, voor het dorp."

In het geval van recreatie gaat het informatiepunt samenwerken met Heuvelrug Recreatief. ,,We halen informatie en folders uit alle hoeken en gaten en proberen dit zo compleet mogelijk, centraal aan te bieden. Onze vrijwilligers zullen aanwezig zijn met een laptop en een printer, en koffie en thee. We hoeven zelf niet alle vragen te kunnen beantwoorden, als we mensen maar door kunnen verwijzen", vertelt Gijsen. ,,De praktijk zal uitwijzen aan welk soort informatie de meeste behoefte is."

VRIJWILLIGERS Vrijwilligers worden ingewerkt met een korte introductie waarin zij leren efficiënt te zoeken en door te verwijzen. Tichelaar: ,,We zoeken communicatieve personen, liefst goed ingevoerd in het dorp of bereid zich hierin te verdiepen. Minimaal een keer per twee weken ben je dan aan de beurt om het informatiepunt te bemannen." Wie belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk bij het Informatiepunt Leersum kan contact opnemen via dorpsnetwerkleersum@gmail.com of 06-23178213.