Informatiepaneel bij de 'Groene Entree'

AMERONGEN Bij de parkeerplaats van de 'Groene Entree' in Amerongen is onlangs een informatiepaneel geplaatst. Hierop staan twee wandelroutes aangegeven, die naar kasteel Amerongen lopen. De 'natuurroute' loopt door de uiterwaard en de 'cultuurroute' door het oude dorp. De initiatiefnemers van het plan, de landschapsecoloog Bram Mabelis en de landschapsarchitect Evert Verweij, hoopten op deze wijze kasteelbezoekers, die met de auto komen, te kunnen verleiden de auto op de parkeerplaats van de Groene Entree te parkeren in plaats van een plek in het oude dorp. Het voorstel van de wandelroutes is beschreven in een nota, die in 2012 naar de gemeente is gestuurd. Deze heeft de wandelroutes opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Verkeersvisie Oude Dorp (2013). Het team Dorpsgericht werken Amerongen (DWA), die het voorstel als project had aangenomen, heeft het vorig jaar gepresenteerd aan een beoordelingscommissie van 'Kern met pit' (Nederlandse heidemaatschappij). Deze heeft een subsidie van 1000 € aan het project toegekend. Het grootste deel van de kosten, waaronder de bewegwijzering, is gedekt door de gemeente. Het is de wens van het DWA-team dat vervolgens delen van de wandelroute beter begaanbaar worden gemaakt, zoals het verlengde van de Veenseweg en het Lievendaal. Deze wens zal schriftelijk aan Het Utrechts Landschap en de gemeente worden meegedeeld.