• Foto uit archief.

    Dorpsjournalist.nl

Incidenten bij gemeenteraad

HEUVELRUG Onheuse bejegening hoort niet thuis in de Heuvelrugpolitiek. Dat zegt burgemeester Frits Naafs, naar aanleiding van drie recente incidenten in en rond raadsbijeenkomsten in het Doornse cultuurhuis. Leden van het college, de gemeenteraad en raadscommissies werden onheus bejegend vanuit het aanwezige publiek.

Michiel Schaaij

Eén van de gelegenheden waarbij het mis ging, was een vergadering over de uitbreiding van een varkenshouderij aan de Nieuwe Steeg in Leersum. ,,Terwijl de wethouder aan het woord was, werd er vanaf de publieke tribune van alles naar hem geroepen", aldus Naafs. Twee andere incidenten vonden plaats in een andere vergaderruimte en in de ondergrondse parkeergarage.

SIGNALEN Volgens Naafs zijn politici en bestuurders van verschillende partijen op een zeer onvriendelijke manier bejegend. Hij kreeg daarover signalen van de griffie en ook van de betrokken van volksvertegenwoordigers zelf. Afgelopen donderdagavond vroeg Naafs aan het begin van de raadsvergadering aandacht voor de recente voorvallen.

ONGEPAST GEDRAG De burgemeester riep raads- en commissieleden op, om er melding van te maken, als zich opnieuw een incident mochten voordoen. Wanneer politici en bestuurders met ongepast gedrag worden geconfronteerd, moet er iets van gezegd worden, vindt Naafs. De goede omgangsvormen moeten volgens hem worden bewaakt. ,,We gaan hier op een respectvolle manier met elkaar om, ook als we het hartgrondig met elkaar oneens zijn."

PRIMEUR De burgemeester zegt toekomstige incidenten meteen de kop in te willen drukken, omdat hij niet wil dat het van kwaad tot erger gaat. Voor de Heuvelrugpolitiek waren de gebeurtenissen een ongewenste primeur. Volgens Naafs heeft hij sinds zijn aantreden in 2006 nog niet eerder op deze manier moeten ingrijpen.

ZWARTEPIET Wethouder Rob Jorg (VVD) benadrukt dat de voorvallen niet alleen betrekking hadden op de Leersumse veehouderij, maar ook op enkele andere dossiers. ,,Ik heb een goede relatie met alle mensen rond de Nieuwe Steeg, dat is het probleem niet", aldus Jorg. Ook burgemeester Naafs zegt de betrokken partijen aan de Nieuwe Steeg niet de zwartepiet te willen toespelen.